Skip to main content

Beograd, 10.09.2021 – U okviru program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi GIZ, organizovana je virtuelna studijska poseta koja je imala za cilj da stvori platformu za razmenu i zajedničko učenje između srpskih aktera i nemačkih kolega koji se bave temom inkluzije marginalizovanog stanovništva na tržište rada. Virtuelna razmena je trajala šest dana u online formatu i obuhvatila je preko 100 predstavnika iz državnih institucija i civilnog sektora.

Delegacije Nemačke i Srbije su razmenile svoja iskustva na temu informisanja marginalizovanih grupa o merama podrške u zapošljavanju, i o važnoj ulozi organizacija civilnog društva u posredovanju između ovih grupa i institucija koje pružaju ovaj vid podrške. Predstavljeni su i primeri dobre prakse u sprovođenju aktivnih mera zapošljavanja marginalizovanih i teško zapošljivih grupa, kao i načini kreiranja politike zapošljavanja zasnovane na dokazima i metodologiji za praćenje i procenu učinka aktivnih mera zapošljavanja.

Ponosni smo što smo, uprkos ograničenjima zbog koronavirusa, uspeli da organizujemo virtuelnu razmenu koja se pokazala veoma uspešno i čak ima prednost jer smo time uključili veći broj osoba. Ovo je važan korak u daljoj saradnji i smatramo da je dobro što smo na jednom mestu imali civilni sektor i državne institucije, jer je to ključ uspešnog sprovođenja mera inkluzije. Samo zajedničkim snagama možemo doći do cilja koji podrazumeva uspešnu integraciju ne samo Roma i Romkinja, već i drugih marginalizovanih grupa u društvu i na tržištu rada – istakla je Aleksandra Dimić-Ugrinaj, vođa programa „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji sprovodi GIZ.

Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koja je predvodila srpsku delegaciju, prof. dr Sandra Grujičić istakla je da virtuelna razmena iskustva sa institucijama Nemačke ispunila očekivanja.

– Virtuelna razmena iskustva sa institucijama Nemačke u kreiranju mera aktivne politike zapošljavanja zasnovane na podacima, usmeravanju mera na marginalizovane grupe nezaposlenih lica, uključujući Rome, kao načine praćenja efekata mera na zapošljavanje, u punom obimu ispunila je očekivanja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i, nadamo se, drugih učesnika na ovoj razmeni. Sigurni smo da će nastavak uspešne saradnje  sa GIZ-om i institucijama Nemačke u skladu sa primerima dobre prakse u oblasti zapošljavanja doprineti daljem unapređenju politike zapošljavanja u Srbiji – izjavila je pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja prof. dr Sandra Grujičić.

Virtualna studijska poseta prevazišla je naša očekavanja, ne samo u smislu tehničkih ograničenja za koje smo mislili da online metodologija učenja i razmene ima, nego i u smislu kvaliteta sadržaja koji je za ovih nekoliko dana pružen učesnicima studijske posete – izjavio je Nenad Vladisavljev, predsednik Udruženja romskih studenata.

Program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog sprovodi mere za suzbijanje diskriminacije i stereotipa, unapređuje saradnju između ključnih institucija kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou i sprovodi mere ekonomskog osnaživanja i razvijanja lokalnih mehanizama.

© 2023 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.