Skip to main content

Jedan od glavnih ciljeva globalnog programa „Migracije i dijaspora“ je da osnaži ključne aktere u odabranim partnerskim zemljama da u većoj meri koriste pozitivne efekte regularnih migracija i dijaspore za lokalni društveno-ekonomski razvoj. Između ostalog, ovo se postiže kontinuiranim obukama predstavnika nacionalnih institucija, odnosno omogućavanjem pristupa međunarodnim dijalozima i informacijama od globalnog značaja u oblasti migracionih politika.

U saradnji sa Institutom za kolektivno liderstvo (CLI), međunarodnom neprofitnom organizacijom specijalizovanom za unapređenje veština saradnje, GIZ realizuje ekstenzivni ciklus obuka za uspešno prevazilaženje izazova održivosti sa fokusom na visokokvalitetnu saradnju zainteresovanih strana, dijalošku promenu i kolektivno liderstvo. Za profesionalce koji rade na pitanjima migracija i dijaspore u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zatim Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu ekonomije, na Fakultetu političkih nauka, Geografskom fakultetu, u Centru za socijalnu politiku, na Radio-televiziji Srbije i u brojnim drugim organizacijama civilnog društva, privatnog sektora, akademskoj zajednici, itd., na lokalnom nivou, obuke su organizovane u tri modula i predstavljaju dodatni katalizator u okviru tekućih inicijativa na polju migracija i učešća dijaspore.

Učesnici obuka uspešno su usvojili drugi po redu Modul, koji će biti zaokružen tokom jula na interaktivnom vebinaru za praktičnu primenu naučenog.

„Zaposleni u institucijama koje se bave migracijama u praksi se najčešće susreću sa izazovom prilagođavanja pravnog i političkog okvira promenljivom karakteru migracija i promeni političke situacije u regionu i u svetu. Veštine koje smo stekli pomoći će nam u složenim procesima koji zahtevaju uključivanje i integrisanje različitih aktera“, rekla je Milica Milanković, predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova, jedna od učesnica obuke.

Kada je reč o ciljevima u pogledu saradnje i poslovnih odnosa, na proteklim Modulima radilo se na usvajanju alata za izgradnju dodatnog poverenja među ključnim akterima u Republici Srbiji u oblasti upravljanja migracijama i saradnje sa dijasporom, te na postizanju dogovora o načinu rada i formiranju inicijalnih radnih grupa na temu međusektorske saradnje, saradnje sa dijasporom i pozitivnih priča o migracijama, sve u smeru uspostavljanja platforme za dijalog sa više aktera za upravljanje migracijama i angažovanje dijaspore, kao i učenja zajedničkog jezika i alata za kolektivno liderstvo i pokretanje dijaloga među akterima.

„Očekujemo osnažene aktere koji će ubuduće znati kako da sami organizuju i vode multiakterski dijalog, koji, zatim, imaju ideju kako da ožive sisteme saradnje i svesni su pozitivnih ishoda migracija, imajući u vidu i veliku osetljivost ove teme. Nadamo se da će polaznici obuke direktno primenjivati stečene veštine u svakodnevnom radu kako bi Srbija adekvatno iskoristila brojne prednosti regularnih migracija i što bolje uključila dijasporu u održivi razvoj“, rekla je Jovana Stamenković (GIZ), menadžerka komponente „Upravljanje migracijama“ u okviru programa PMD.

Veštine vođenja strukturiranog dijaloga sa više aktera koji je usmeren na konkretne rezultate u razvoju održivih inicijativa predstavlja kolektivnu kompetenciju svih članova dijaloga i zasniva se na vrednosti održivosti i saradnje za opšte dobro. Ovakvi dijalozi mogu imati transformativni efekat u svakoj zemlji, i predstavljaju put od definisanja razvojno orijentisane migracione politike do primene u konkretne predloge za delovanje (planiranje i primenu).

Učesnici koji završe tri modula biće osnaženi agenti promena na polju migracija i dijaspore koji poseduju niz dijaloških veština, alata i praktičnog iskustva za realizaciju složenih ekosistema za saradnju. Treći po redu Modul održaće se u septembru ove godine, nakon čega će učesnici svih radionica predviđenih obukama steći profesionalni sertifikat specijaliste za kolektivno liderstvo.

Globalni program „Migracije i dijaspora“ podržan je od strane nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ). Program u Srbiji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u partnerstvu sa MINRZS i Nacionalnom službom za zapošljavanje, kao i u bliskoj saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije i drugim relevantnim akterima. Za više informacija o ovoj temi možete se obratiti projektnim menadžerkama iz GIZ-a, Jovani Stamenković (jovana.stamenkovic@giz.de), odnosno za pitanja saradnje sa medijima Mariji Branković (marija.brankovic@giz.de). Aktuelne konkurse i ponude Programa pronaći ćete i na našoj Fejsbuk stranici Migracije i dijaspora Srbija.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.