Skip to main content

U cilju upoznavanja sa temom palijativnog zbrinjavanja, nege teško obolelih osoba i njenim značajem, održano je 7 akreditovanih obuka u 19 gradova i opština u Srbiji, od novembra 2019. do juna 2020. godine. Obuke je pohađalo 127 učesnika i učesnica iz sistema socijalne zaštite i lokalnih samouprava (Šabac, Valjevo, Pančevo, Vršac, Užice, Priboj, Prijepolje, Arilje, Kosjerić, Sjenica, Pećinci, Ruma, Sremska Mitrovica, Lajkovac, Šid, Mionica, Krupanj, Loznica i Plandište).

Palijativna nega je u ranoj fazi razvoja u Srbiji i namenjena je pacijentima suočenim s bolestima koje ograničavaju život, uključujući rak, srčane bolesti, neurološka oboljenja, kao i deci sa invaliditetom i starijim osobama. Ova vrsta nege ne podrazumeva samo medicinsko zbrinjavanje, već i psihičku, društvenu i duhovnu podršku koje u trenucima bolesti često nedostaju, a takođe je i deo sveobuhvatne socijalne zaštite. Jedan od najvažnijih ciljeva obuka je smanjenje predrasuda i stida koji često idu uz bolest, što će ohrabriti ljude da se obrate za ovu vrstu pomoći, a stručne radnike obučiti da pruže podršku na najadekvatniji način.

Istraživanje sprovedeno među učesnicima obuka ukazuje na to da su zaposleni u socijalnoj zaštiti i civilnom sektoru velikom većinom upoznati sa principima palijativne nege, ali da se ona u većini gradova i opština ne sprovodi na sistematičan način. Kao predlozi za unapređenje navedeni su: uvođenje palijativnog zbrinjavanja kao usluge na lokalnom nivou, promovisanje značaja i svesti o ovoj temi, edukacija profesionalaca i volontera, kao i osnaživanje organizacija civilnog društva koje se bave palijativnim zbrinjavanjem.

Obuke je realizovala organizacija Belhospice uz podršku projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“, koji sprovodi GIZ.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.