Skip to main content

Tokom 23. i 24. oktobra 2023. u Aranđelovcu je održana radionica Republičkog zavoda za statistiku „Prikupljanje i predstavljanje indikatora Ciljeva održivog razvoja“ posvećena sprovođenju Agende 2030 za održivi razvoj, na kojoj su učestvovali predstavnici Ministarstva za evropske integracije Republike Srbije, Državne revizorske institucije, Republičkog zavoda za statistiku, Republičkog sekretarijata za javne politike, UN i GIZ.

Tokom prvog dana rada učesnici su predstavili dosadašnje aktivnosti i rezultate u sprovođenju Ciljeva održivog razvoja, osvrnuli se na spremnost Republike Srbije za implementaciju Agende 2030 i uključivanje indikatora Ciljeva održivog razvoja u planiranje javnih politika u Republici Srbiji. Predstavnici Ministarstva za evropske integracije istakli su povezanost između implementacije Agende 2030 i procesa pristupanja Evropskoj uniji i ukazali na to da se ova dva procesa ne mogu posmatrati odvojeno.

Posebno je istaknuta značajna uloga statistike u praćenju napretka u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja koji se prati na osnovu globalno definisanih indikatora. Učesnici su saglasni da je neophodna dalja dezagregacija statističkih podataka kako bi se definisale ciljane mere usmerene posebno na poboljšanje položaja najugroženijih i najosetljivijih grupa stanovništva, u skladu sa ključnim principom Agende 2030 – da niko ne bude izostavljen.

U drugom delu radionice učesnici su imali priliku da se upoznaju sa primerima dobre prakse Poljske i Nemačke. Putem onlajn uključenja, predstavnice Centralnog zavoda za statistiku Poljske osvrnule su se na iskustvo Poljske u procesu izrade nacionalnog seta indikatora, dok je nemački Savezni zavod za statistiku predstavio svoj sistem praćenja i izveštavanja o indikatorima Ciljeva održivog razvoja, kao i inovativne pristupe u prikupljanju digitalnih podataka.

Radionica je organizovana uz podršku projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“ koji kofinansiraju Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Nemačke (BMZ) i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC) a implementira GIZ.

 

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.