Skip to main content

Niš, 5. decembar 2023 – Rodno osetljivo društvo uključuje i borbu protiv femicida, što je termin koji se odnosi na ubijanje žena isključivo zbog njihovog rodnog identiteta i često proizlazi iz duboko ukorenjenih rodnoj nejednakosti i patrijarhalnih normi. U društvima koja teže rodnoj osetljivosti cilj je prepoznati, osuditi i sprečiti femicid, a to podrazumeva i donošenje mera koje jačaju zakonodavstvo za zaštitu žena od nasilja i ubistava, poboljšanje pristupa pravdi za žrtve nasilja, kao i edukaciju društva o ozbiljnosti ovog problema. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog pokrenulo je kampanju „Stop femicidu“, u okviru koje se realizuje niz panel diskusija koje za cilj imaju podizanje svesti o ovom fenomenu koji je prisutan i u Srbiji. U Beogradu, Kragujevcu, Novom Sadu i Nišu su, u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje „Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji“ koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH održane diskusije na temu femicida koje su uključivale predstavnike svih sektora društva, Vlade, organizacija civilnog društva, privatnog sektora, medija i pojedinaca.

– Mi kao Grad smo 2005. godine prepoznali problem koji se tada javio. Imali smo 25 žena na mesečnom nivou koje su prijavljivale nasilje. Iz tog razloga smo otvorili Prihvatilište za žene i decu, žrtve porodičnog nasilja, a 2011. godine smo otvorili prvu Sigurnu kuću. Zahvaljujući Ministarstvu, mi smo prostor opremili i krenuli sa radom, a, nažalost, taj prostor nikada nije bio prazan, što svedoči o tome da nasilje u porodici postoji. Žene su se možda malo više osnažile da prijave nasilje, ali nedovoljno, možda je i zbog patrijarhalnog vaspitanja i dalje sramota govoriti o nasilju, i to je još negde prisutno u svesti i vaspitanju naših žena za ovaj deo Srbije. Prvi smo grad u Srbiji koji smo pri Sigurnoj kući otvorili i savetovalište za decu koja trpe nasilje u porodici i napravili plan i program kako približiti deci na njihov stepen razumevanja potencijalnu opasnost od svih vrsta nasilja. Potrebno je podići nivo svesti kod svih nas da prijavljujemo nasilje i da o njemu ne ćutimo – istakla je Dušica Davidović, zamenica gradonačelnice Grada Niša.

Prevencija femicida podrazumeva pružanje podrške žrtvama, osnaživanje žena da prepoznaju i reaguju na znakove opasnosti, kao i osnaživanje čitavog društva da aktivno doprinosi stvaranju sigurnijeg okruženja za sve građane, bez obzira na pol. Ovo je deo šireg napora da se izgradi inkluzivno i pravedno društvo u kojem je nasilje nad ženama neprihvatljivo, i gde se žrtve zaista osećaju zaštićeno.
– Ministarstvo nastoji da ukazuje na ozbiljan problem u našem društvu, problem koji pogađa ne samo Srbiju, već ceo svet. Takođe, tu smo da pomognemo drugim institucijama da pronađu zakonski okvir, da ubrzaju procedure. Vreme je nešto što je najvažnije od trenutka kada dođe do nasilja, neophodno je da institucije brže i bolje reaguju. Ono što smo primetili jeste da nemamo javne registre za nasilnike, postoji registar, ali on nije javan, to bi nam zaista mnogo pomoglo, zato tražimo ubrzanje postupaka i pooštravanje mera i apelujemo da je potrebno unaprediti naš zakonodavni okvir – objasnila je Nina Mitić, pomoćnica ministra za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Rodno osetljivo društvo teži promenama normi i vrednosti koje doprinose nasilju nad ženama. Ovo uključuje rad na eliminisanju stereotipa o rodnim ulogama, jačanje obrazovanja o rodnoj ravnopravnosti i promovisanje kulture u kojoj su svi građani oslobođeni straha od nasilja.

– Okupili smo se ovde kako bismo se bavili temom koja ima zastrašujući naziv. Femicid i nasilje nad ženama su zastrašujuće pojave u društvu s kojima se suočavamo, a kolike su posledice ove pojave mnogi od nas ne mogu ni da naslute. Drago mi je što u ime Nišavskog upravnog okruga svojim učešćem na ovom skupu mogu da dam svoj lični doprinos. Sigurna sam da ćemo se tokom panel diskusije dotaknuti mnogih aspekata femicida i nasilja nad ženama u našoj zemlji. Bavićemo se brojkama, statistikama i načinom kako da što efikasnije smanjimo broj potencijalnih žrtava, jer koliko god truda uložili u prevenciju i sprečavanje nasilja, ono se dešava i dalje – objasnila je Jelena Janićijević, šef Odseka u Stručnoj službi Nišavskog upravnog okruga.

Robert Bu, vođa tima Nemačke razvojne saradnje „Podrška socijalnom uključivanju u Srbiji“ ukazao je na to da je tokom ove godine ubijeno 27 žena od strane muškaraca, a da se procenjuje da je u proteklih 10 godina 300 žena ubijeno od strane muškaraca.

– Кampanja „Stop femicidu“ je pokrenuta 24. novembra u Beogradu. Nakon toga, je održana panel diskusija u Kragujevcu i Novom Sadu. Danas smo u Nišu, a 11. decembra u Novom Pazaru. Borba protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici treba da okupi sve nas, organe državne uprave, akademiju, medije, organizacije civilnog društva, žrtve nasilja, nasilnike, ali i sve druge građane i građanke. Nasilje nad ženama i femicid zahtevaju svakodnevnu pažnju, posvećenost, istrajnost, a ne samo tokom „16 dana aktivizma za sprečavanje nasilja nad ženama“. GIZ će u saradnji sa Ministarstvom nastaviti da radi u ovoj oblasti tokom naredne dve godine i sprovodiće i druge aktivnosti u oblasti antidiskriminacije, rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena – zaključio je Robert Bu.

 

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.