Skip to main content

Od 20. do 24. oktobra, 2019. godine delegacija Srbije posetila je Hrvatsku sa ciljem da se upozna sa načinima saradnje i uključivanja civilnog sektora u kreiranje javnih politika. Aktivno učešće civilnog sektora u planiranju javnih politika kao i mogućnost da prati efekte koje one imaju na društvo, čine da su javne politike krojene prema meri građana, transparentne i inkluzivne.

Delegaciju Srbije činli su predstavnici i predstavnice Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srbije, Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Republičkog sekretarijata za javne politike i Kabineta predsednika Vlade Republike Srbije.

Tokom trodnevne posete, predstavljeni su načini saradnje sa civilnim društvnom u Hrvatskoj – koje institucije postoje, kako međusobno sarađuju i načini na koje se finansiraju. Za učesnike posete su posebno bili zanimljivi i načini sprovođenja obaveza proisteklih iz Partnerstva za otvorenu vlast (en. Open Government Partnership), posvećenog osnaživanju građana i građanki; transparentoj upravi i korišćenju novih tehnologija u administrativnim uslugama.

Transparentnost je bila ključna reč drugog dana posete, gde su se predstavnici Srbije upoznali sa radom Poverenika za informisanje i načinima kako se u praksi prati primena Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja. Iz ugla civilnog sektora, svoja iskustva je predstavila nevladina organizacija GONG, koja se više od sve decenije bavi promocijom učestvovanja građana u političkim procesima.

Poslednji dan posete je dao uvid u to kako trenutno izgleda proces uključivanja građana u proces kreiranja javnih politika, o čemu je razgovarano za kolegama iz Ureda za zakonodavstvo. Digitalizacija je bila tema sastanka sa Središnjim državnim uredom za razvoj digitalnog društva – kako teče razvoj eUprave u Hrvatskoj i Srbiji. Razgovaralo se i o novinama koje donosi digitalizacija i razvoj otvorenih podataka. Razmenjena su iskustva o postignućima u ovim oblastima, ali i novim pravilima i rizicima koje elektronsko uprava sa sobom nosi. Jedno je sigurno – kojim god putem bude tekao tehnološki razvoj javne uprave, saradnja civilnog i javnog sektora u kreiranju javnih politika biće njegov neizostavan deo.

Poseta Uredu za udruge Vlade Republike organizovana je uz podršku projekta nemačko-srpske razvojne saradnje “Podrška reformi javne uprave u Srbiji“, koji sprovodi GIZ.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.