Skip to main content

U cilju podrške digitalnoj platformi za učenje na daljinu tokom vanrednog stanja u Srbiji, projekat Nemačke razvojne saradnje „Dijalog o zapošljavanju mladih, inicijativa i dualno obrazovanje“ (DECIDE) nabavlja opremu za dva studija u kojima će se snimati časovi za dualno obrazovanje na daljinu.

Platforma za učenje na daljinu koju je razvilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije omogućava kontinuirano školovanje učenicima u Srbiji koji zbog epidemije korona virusa ne mogu da pohađaju nastavu. Poseban izazov u ​​ovim teškim vremenima predstavlja organizacija učenja kroz rad koje bi trebalo da se odvija u kompanijama koje sarađuju sa školama u okviru dualnog obrazovanja.

Ističući važnost pomoći Nemačke razvojne saradnje u ovoj oblasti, prof. Dr Gabrijela Grujić, pomoćnica ministra za dualno obrazovanje u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, izjavila je da se dualno obrazovanje pakazalo kao model obrazovanja koji omogućava brz prenos znanja kakav je i potreban ovih dana.

„Drago mi je što mogu da kažem da ovog puta imamo podršku nemačke vlade preko GIZ-a, što će nam pomoći da opremimo dva studija, u Beogradu i Subotici, gde ćemo moći da nastavimo sa snimanjem ovih materijala na srpskom i mađarskom jeziku. Pratimo ono što je predviđeno za sve učenike u procesu učenja u kompanijama, kako bi mogli da uključimo i učenike nacionalne manjine da svi mogu ravnopravno da učestvuju u ovom procesu“, izjavila je Gabrijela Grujić.

U okviru projekta DECIDE, Nemačka razvojna saradnja podržaće transformaciju učionica u dve stručne škole, tehničkoj školi u Subotici i Vazduhoplovnoj akademiji u Beogradu, u studije u kojima će se nastava snimati. Nastavnici škola i instruktori iz kompanija učestvovaće u procesu snimanja nastavnih jedinica kako u kompanijama, tako i u školama. Časovi se kontinuirano snimaju i emituju svakodnevno na kanalima nacionalne televizije RTS. Svaka škola će dobiti interaktivni monitor i poseban projektor za potrebe snimanja. Pored toga, biće nabavljene dve interaktivne, tzv. pametne table i dodeljene školama.

Ova oprema će omogućiti ne samo kvalitetnu nastavu na daljinu u vanrednoj situaciji, već će se i kasnije koristiti u obrazovne svrhe.

Projekat Nemačke razvojne saradnje DECIDE koji realizuje GIZ počeo je u januaru 2020. godine sa ciljem da se poboljšaju ponude obrazovanja i obuka u skladu sa potrebama tržišta rada u odabranim opštinama i da se unapredi dualno obrazovanje kroz podršku obrazovnim institucijama i privredi.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.