Skip to main content

Ekstremno siromaštvo nateralo je romski bračni par Dejana Savića i Meritu Kamberi da se preseli u inostranstvo više puta – do sada su se u Nemačku vraćali jedanaest puta i tri puta u Holandiju.

„Ne možete biti gladni u Nemačkoj. Uvek postoji neka ustanova koja može da obezbedi dva obroka dnevno za vas i vašu decu. Ne morate da brinete o tome šta ćete jesti čim dođete u Nemačku. U Beogradu je to bilo glavno pitanje svakog jutra – šta ćemo jesti i kako da nađemo hranu”, izjavili su Savić i Kamberi kada su upitani o svojim iskustvima u Nemačkoj.

Sada imaju devetoro dece od kojih je četvoro rođeno u Nemačkoj. Kada su se vratili u Srbiju poslednji put, troje od njihove dece nije imalo srpsko državljanstvo i lične dokumente. Ovo je veoma čest problem za povratnike, jer se mnoga deca rođena u inostranstvu ne registruju kao srpski građani. Pored dece koja nisu rođena u Srbiji, ovo je takođe veliki problem za romsku populaciju u celini.

Savić i Kamberi svakako nisu jedini sa ovakvim problemima. Nakon povratka u domovinu, mnogi povratnici se suočavaju sa poteškoćama koje im otežavaju ostvarivanje osnovnih ljudskih prava. Nedostatak državljanstva njihove domovine i važećih ličnih dokumenata samo su neke od prepreka na njihovom putu ka daljoj socijalnoj integraciji i prihvatanju. Pored toga, postoji nedostatak stalnog prebivališta i stalnog izvora prihoda, kao i veoma ograničen pristup socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti i redovnom obrazovanju. Ovi problemi su obično ispreplitani i proizilaze jedan iz drugog.

U potpunosti svesna situacije u kojoj povratnici žive nakon povratka u Srbiju, organizacija Panacea Solution razvila je projekat Podrška razvoju lokalnih institucionalnih kapaciteta za rad sa migrantima i povratnicima koji je sproveden od maja 2017. godine do maja 2018. godine na opštini Novi Beograd i u Novom Sadu, uz finansijsku podršku Regionalnog projekta – Socijalna prava za ranjive grupe (SoRi) Nemačke razvojne saradnje. Projektne aktivnosti sastojale su se od dve komponente. Prva aktivnost bila je razvijanje i unapređivanje strateških planova opština, u cilju kreiranja osnove za finansiranje aktivnosti usmerenih na povratnike van izvora opština. Druga je implementacija jedne od aktivnosti koja je prethodno definisana ovim strateškim planovima, a koja je imala direktan uticaj na jednu od porodica povratnika.

Dejan Savić je čuo za projekat od drugih članova romske zajednice koji su ga savetovali da se obrati Centru za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom Novi Beograd, ustanovi socijalne zaštite koju je osnovala opština Novi Beograd, ključni lokalni partner organizacije Panacea. Iako je njegova porodica živela na Zvezdari, oni su odmah primili pomoć u vidu hrane i garderobe. Takođe je utvrđeno da je prebivalište porodice ilegalno, da u njemu vladaju veoma loši uslovi života, da su bez struje i vode, te je opština Zvezdara započela postupak legalizacije objekta. Pored toga, projektni tim je obezbedio finansije za uvođenje struje u objekat, što će dalje finansirati opština. Rešava se i administrativna papirologija za povezivanje objekta na vodovodni sistem. U pogledu obezbeđivanja boljeg socijalnog statusa za porodicu, Dejan Savić je primio zdravstveno osiguranje koje je omogućilo da i ostali članovi porodice budu osigurani.

Garderoba i školski pribor su obezbeđeni za šestoro dece, čime im je omogućeno da završe školsku godinu na vreme. U pogledu obezbeđivanja dugoročnog rešenja za porodicu, opština Novi Beograd je finansirala dalje obrazovanje za Dejana Savića, što će mu pomoći da nađe stalan posao.

Primer porodice Savić i Kamberi pokazao je da je izuzetno važno razviti sistematsku institucionalnu podršku za povratnike na lokalnom nivou, kako bi njihova socijalna integracija u zajednicu bila moguća u najvećoj mogućoj meri.


GIZ Regionalni projekat o socijalnim pravima za ranjive grupe koji je naručilo Federalno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) za cilj ima unapređenje uslova koji su potrebni za osiguranje jednakih socijalnih prava, uključujući pravo na nediskriminaciju ranjivih grupa. Ključne zainteresovane strane poput centara za socijalni rad, lokalnih uprava i nevladinih organizacija su podržane u odabranim opštinama. Projekat je sproveden u pet zemalja Zapadnog Balkana: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji i Srbiji.

Osoba za kontakt: Michael Samec

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.