Skip to main content

Shima Mumeni morala je zbog nestabilne političke situacije da napusti svoju domovinu Avganistan. Tražeći bezbedno mesto, ona i njena porodica putovali su kroz Avganistan, Iran, Tursku, Grčku i Makedoniju, nakon čega su krajem novembra 2016. godine stigli u Srbiju, gde su morali da ostanu, iako to nije bilo odredište kome su se nadali.

„Put je bio veoma dug, vreme se stalno menjalo i konstantna neizvesnost je uticala na moje raspoloženje. Situacija u kojoj sam se nalazila bila je mnogo drugačija od planova koje sam imala za svoju porodicu i sebe. Sve vreme sam imala utisak da je ljudski život veoma jeftin“, izjavila je Shima, prisećajući se njihovog putovanja.

Nakon dolaska u Srbiju, ona i njeno dvoje dece smestili su se u kamp za migrante u Bujanovcu, malom gradu na jugu zemlje. Dočekalo ih je osoblje Regionalnog omladinskog centra, NVO iz Niša koja je vodila projekat Zatvaranje jaza između mladih iz lokalne i migrantske populacije. Projekat je deo regionalnog projekta Nemačke razvojne saradnje, pod nazivom Socijalna prava za ranjive grupe i uspostavljen je radi pružanja pomoći i osnaživanja mladih pripadnika migrantske populacije koji se nalaze u kampovima u Bujanovcu i Vranju, i to uključivanjem u razne sportske, kreativne i edukativne aktivnosti i povezivanjem sa njihovim vršnjacima iz lokalnih zajednica. Projekat je takođe izašao u susret potrebama mladih za interesantnim svakodnevnim aktivnostima u kampu, s obzirom na to da im nije bilo dozvoljeno da ga napuštaju. Različitost učesnika koji su došli iz Sirije, Irana, Iraka, Avganistana, kao i iz lokalnih albanskih, srpskih i romskih zajednica, stvorila je dinamičnu atmosferu kulturne razmene, međusobne podrške i razumevanja, usled čega su se Shima i njena deca osećali sigurno i dobrodošlo.

„Sada sam stekla novu porodicu, neke nove drage ljude koji su mi pomogli da iskoristim vreme provedeno ovde. Tim Regionalnog omladinskog centra bio je pravo osveženje za mene. Pridružila sam se njihovim radionicama, obukama i čak sportskim aktivnostima, iako to nije toliko često u mojoj zemlji. Veoma sam zahvalna na ovom divnom projektu i znanju koje sam stekla. Čini mi se da me je učestvovanje u aktivnostima Regionalnog omladinskog centra učinilo jačom, odlučnijom i vratilo mi nadu u bolje sutra”, podelila je Shima svoje utiske. „Moja deca su počela da igraju košarku u lokalnom klubu u Bujanovcu, oni su odlični sportisti i veoma sam ponosna na njih”, dodala je.

Regionalni omladinski centar ovim projektom nastavlja da pokazuje svoju posvećenost ostvarivanju jednakosti između mladih i eliminisanju stigme i diskriminacije.

„Ideja projekta bila je da mladi dele mnoge probleme i iskustva, bez obzira na to iz koje zemlje ili kulture dolaze. Naša namera je bila da postanu svesni ovih zajedničkih karakteristika i da shvate da mogu pomoći jedni drugima i međusobno se bolje razumeti. Mnoge od naših edukativnih radionica bile su posvećene temama kao što su ljudska prava, rodna ravnopravnost, nasilje i antidiskriminacija, a koje su svima dobro poznate, što je doprinelo da mladi shvate da nisu toliko različiti jedni od drugih“, objasnio je Žikica Asković, predstavnik Regionalnog omladinskog centra.

U saradnji sa relevantnim institucijama i sa NVO sa kojima dele misiju, Regionalni omladinski centar podržava aktivnosti koje su usmerene na osnaživanje ljudskih prava i kreiranje jednakih prilika za sve, sa posebnim fokusom na ranjive grupe.


O meri:

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH od jula 2017. godine implementira meru „Savetovanje i podrška tražiocima azila u Srbiji i Makedoniji“ u ime Nemačke razvojne saradnje. Ova mera se oslanja na povećanu potrebu da se tražiocima azila obezbede pristup odgovarajućim informacijama i podrška tokom perioda tranzicije, kao i mehanizmi za potencijalnu integraciju. Imajući takav kontekst u vidu, glavni cilj ove mere je da se doprinese unapređenju položaja i perspektive tražilaca azila u prihvatnim centrima, obezbeđivanjem podrške implementaciji određenih i odgovarajućih mera fokusiranih na potrebe, koje podržavaju integraciju.

Osoba za kontakt: Michael Samec

 

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.