Skip to main content

Od početka implementacije regionalni projekat “Socijalna prava za osetljive grupe” SoRi, koji, u ime Nemačke razvojne saradnje sprovodi GIZ, težio je uspostavljanju različitih mehanizama u cilju ostvarivanja ljudskih prava, posebno usmereno na pripadnike osetljivih grupa. U tom pogledu, svoju podršku pružao je različitim akterima na lokalnom, nacionalnom i regionalnom nivou. Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje Srbije (SRH Srbija), koja se od 2002. godine bavi unapređenjem ljudskih prava, uspostavljanjem rodne ravnopravnosti i prevencijom diskriminacije osetljivih društvenih grupa, jedan je od implementacionih partnera SoRi projekta u različitim sferama od kojih je zasigurno najvažnija sfera ljudskih prava i usluge koje su u tom smislu ponuđene pripadnicima osetljivih grupa kroz Drop in centar.

Drop in centar je osnovan 2009. godine u Nišu, od strane SRH Srbija, sa ciljem da svoje usluge ponudi korisnicima u manjim gradovima u okruženju. Kada je set usluga proširen, a populacija kojoj je namenjen povećana, Drop in centar je otvorio svoja vrata i korisnicima u Beogradu, 2016. godine. Pokrenut sa ciljem da bude bezbedno mesto za edukaciju i druženje u kom će se svako osećati dobrodošlo, Drop in centar pod svojim okriljem okuplja osetljive društvene grupe, kao što su: migranti, povratnici, izbeglice, Romi, LGBTIQ osobe, žene, mladi i mnoge druge, obezbeđujući im različite vrste podrške, poput psihološkog, pravnog i vršnjačkog savetovanja, medicinske pomoći, predavanja i radionica na temu ljudskih prava, seksualnog i reproduktivnog zdravlja, suzbijanja diskriminacije i prevencije HIV-a i drugih polno prenosivih bolesti.

Copyright Marko Risović/SRH

„Prošle godine imali smo 20-25 posetilaca dnevno. Ponekad su dolazile i čitave porodice sa decom i imali smo vremena da upoznamo sve te ljude. Nastojimo da svojim korisnicima obezbedimo upravo ono što im je potrebno, makar to bilo i samo prijatno mesto za odmor i druženje. Nisu u obavezi da se uključe u naše aktivnosti. Trudimo se da kroz iskrenu komunikaciju sa njima dođemo do informacija o njihovim stvarnim potrebama i na osnovu toga osmislimo dalje aktivnosti i utičemo na javne politike“, napomenula je Dragana Stojanović, izvršna direktorka SRH Srbija.

Copyright Marko Risović/SRH

U Drop in centru posebno su ponosni na usluge psihološkog savetovanja kojima, kako kažu, pristupa najveći broj korisnika. Trenutno u Centru radi psihološkinja koja korisnicima pruža podršku kroz individualne susrete i grupne radionice. Drop in centar nastoji da organizuje radionice  i u prihvatnim centrima za izbeglice i na taj način dopre do većeg broja ljudi. Korisnicima je na raspolaganju i Fejsbuk platforma Drop in online, a psihološkom savetovalištu mogu se obratiti za pomoć i mejlom i telefonom.

„Ovo je veoma važan aspekt našeg rada, jer ima mnogo onih kojima je potrebna pomoć, a nisu u prilici da nas posete. Ohrabrujemo korisnike da nam se obrate svaki put kada imaju potrebu za tim i učimo ih da prepoznaju da je mentalno zdravlje podjednako važno kao i fizičko“, naglasila je Stojanović. „Stalo nam je do toga da što veći broj potencijalnih korisnika čuje za Drop in Centar i trudimo se da ih o našim uslugama obavestimo i putem letaka i Fejsbuka. Međutim, do sada su najbolje rezultate pokazale preporuke naših korisnika i partnerskih organizacija, što nam govori da korisnicima pružamo baš onu vrstu podrške koja im je potrebna“, zaključila je ona.

Copyright GIZ SoRi

GIZ je prepoznao nastojanja SRH da bude karika koja nedostaje između osetljivih grupa i institucija sistema i od 2015. godine kroz projekat SoRi podržava aktivnosti Drop in centra. „Drop in centar je tu da odgovori na potrebe ljudi koji se susreću sa poteškoćama prilikom ostvarivanja svojih prava i na čije potrebe institucije sistema još uvek ne mogu adekvatno da odgovore. U tom smislu, naša zajednička uloga je da institucijama skrenemo pažnju na ove osobe koje bi inače ostale nevidljive i da u saradnji sa institucijama pronađemo najbolja rešenja za njih“, objasnila je Stanislava Vidović, nacionalna koordinatorka projekta SoRi.

Tokom trajanja projekta, broj pruženih usluga varirao je iz godine u godinu i u skladu sa nadolazećim okolnostima (migrantska kriza). Ukupan broj pruženih usluga u periodu od 2016. do 2019. godine  bio je 7 555, pri čemu su više od polovine korisnika bile žene, a čak 77% njih pripadnici Romske i izbegličke populacije.

Copyright Marko Risović/SRH

„GIZ je od samog početka vrlo dobro razumeo naš način rada koji podrazumeva veliki broj aktivnosti na terenu i blisku komunikaciju sa našim korisnicima i zbog toga su nam, uz Međunarodnu federaciju za planirano roditeljstvo – IPPF, jedan od najstabilnijih partnera. GIZ je organizacija koja zaista osnažuje nevladin sektor kroz razvoj pravog partnerstva i zato se radujemo svakoj prilici za saradnju sa njima“, istakla je Dragana Stojanović.

U prilog ovoj tvrdnji je i činjenica da će Drop in centar koji je nastao kao proizvod ove uspešne saradnje nastaviti da postoji i pruža usluge svojim korisnicima i nakon završetka SoRi projekta.


Regionalni projekat „Socijalna prava za osetljive grupe“, koji sprovodi GIZ u okviru Nemačke razvojne saradnje, ima za cilj poboljšanje uslova neophodnih za osiguranje jednakih socijalnih prava, uključujući pravo na nediskriminaciju osetljivih grupa. Ključni akteri kao što su centri za socijalni rad, lokalne samouprave i nevladine organizacije su podržane u odabranim opštinama. Projekat se sprovodi u pet zemalja na zapadnom Balkanu: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Severna Makedonija i Srbija.

Osoba za kontakt: Mr. Michael Samec

*Ovaj naziv, bez prejudiciranja statusa Kosova, u skladu je sa Rezolucijom 1244 i mišljenjem MSP-a o Deklaraciji o nezavisnosti Kosova.

 

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.