Skip to main content

Da li ste se ikad zapitali kako je označeno porijeklo proizvoda koji konzumirate? Da li je dovoljno samo da porijeklo navedete oznakom „Made in“?

Zapravo, porijeklo proizvoda je njegova nacionalnost. Iako su se pre nekoliko decenija proizvodi izrađivali isključivo u jednoj zemlji, u današnjem izrazito globalizovanom i promjenjivom okruženju imamo daleko složenije proizvode čiji su djelovi i proizvodne linije raštrkani po cijelom svijetu.

Kako bismo pojednostavili sticanje jedinstvenog porijekla iz različitih proizvoda sa posebnim porijeklom, danas koristimo nekoliko alata za olakšavanje trgovine i sporazume o slobodnoj trgovini (SST) među različitim zemljama i teritorijama.

Kumulacija je alat za olakšavanje trgovine koji omogućava da se roba dobijena ili obrađena u jednoj državi članici sporazuma o slobodnoj trgovini (SST) stekne porijeklo druge zemlje članice sporazuma. To je jedan od načina da se proizvođačima omogući veća fleksibilnost u pogledu nabavke materijala. Kumulacija jača ekonomsku integraciju i industrijsku saradnju između partnerskih zemalja.

Puna kumulacija, kao najfleksibilnija vrsta kumulacije, omogućava kumulaciju porijekla uključujući obrade dodate na teritoriji SST čak i kad početni materijal nema svoje porijeklo. To znači da se sve operacije koje se obavljaju u okviru različitih strana koje učestvuju na teritoriji SST razmatraju zajedno. Na primjer: materijal bez porijekla, koji je podvrgnut obradi većoj od minimalne u jednoj stranci SST-a, ali koji nije dobio porijeklo, izvozi se u drugu stranku SST-a. Taj materijal bez porijekla mogao bi se tada koristiti u drugoj stranci SST-a u proizvodnji konačnog proizvoda i postupke u objema ugovornim stranama SST-a treba razmotriti zajedno prilikom odlučivanja da li je konačni proizvod stekao porijeklo.

Izraz „povrat carine“ odnosi se na odricanje ili povrat uvozne carine za materijale koji se koriste u proizvodnji robe za izvoz. Dozvoljeno je da se ne plaćaju carine pri uvozu ili da se izvrši povrat carine plaćene pri uvozu na materijale koji se koriste za dalju obradu, do trenutka kada se finalni proizvod u kojem se koriste ti materijali ne izveze. Na osnovu Odluke Zajedničkog odbora CEFTA iz 2015. godine, kojom se uvodi mogućnost povrata carine i puna kumulacija u trgovini između članica CEFTA-e, projekat „Poboljšana primjena odabranih mjera za olakšavanje trgovine u članicama CEFTA“, koji implementira Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH – Otvoreni regionalni fond za vanjsku trgovinu – angažovan od strane njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, zamoljen je od CEFTA  strana da im pomognu u pripremi smjernica o jedinstvenoj implementaciji pune kumulacije i povrata carina.

Smjernice daju jasno razumijevanje pune kumulacije i povrata carine kao jedne od najvažnijih mjera za olakšavanje trgovine u CEFTA regionu i pružaju informacije o usklađivanju nacionalnih i regionalnih praksi. Organizacijom radionica u regiji, projekat osigurava prezentaciju svih funkcionalnosti i koristi koje ti instrumenti donose kompanijama, i poboljšava pravilnu kontrolu njegove primjene od strane carinskih organa.

Smjernice će biti distribuirane svim korisnicima iz privatnog i javnog sektora u svim članicama CEFTA-e. Implementacija ovih dviju mjera za olakšavanje trgovine započela je 1. jula 2019. godine.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.