Skip to main content

Državna sekretarka pri nemačkom Saveznom ministarstvu za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), dr. Marija Flahsbart, u ponedeljak, 11.10.2021., je, zajedno sa svojim timom, posetila Nemački informativni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK), koji posluje u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije (NSZ). Državnu sekretarku primili su Direktor NSZ-a, Zoran Martinović i predstavnici GIZ-a u Srbiji, uz učešće Komesara za izbeglice i migracije u Srbiji (KIRS), Vladimira Cucića.

„Migracije su pitanje koje već decenijama povezuje Srbiju i Nemačku. Migracije su ekonomski i kulturno povezivale naše dve zemlje i na taj način stvorile mnoge veze između njih. Ali, migracije su, takođe, jedna složena tema. Povratnicima je naročito potrebna podrška za ponovni početak. Drago mi je što smo sa DIMAK-om uspeli da stvorimo centralnu tačku kontakta, koja kreira mere podrške za povratnike skrojene po potrebama svakog od njih. Jako dobra saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i Komesarom za izbeglice i migracije pokazuje koliko Srbija ozbiljno shvata ovo pitanje i nadam se da ćemo nastaviti ovu blisku saradnju“, rekla je na skupu državna sekretarka, dr. Marija Flahsbart.

U direktnom razgovoru sa povratnicima, u kome su oni ispričali svoje životne priče i prepreke sa kojima se suočavaju u unapređenju životnih uslova nakon povratka iz Nemačke u Srbiju, državna sekretarka ih je ohrabrila da nastave da koriste usluge DIMAK-a i da tako, pre svega, nastave obrazovanje i stiču radne kvalifikacije.

Komesar za izbeglice i migracije u Srbiji (KIRS), Vladimir Cucić, istakao je dobre odnose Srbije i Nemačke, pohvalio saradnju sa GIZ-om i izrazio svoja očekivanja za još intenzivnijom saradnjom u budućnosti, smatrajući da će migracije kao tendencija biti aktuelne i u narednim godinama.

Direktor NSZ-a, Zoran Martinović, zahvalio se državnoj sekretarki na značajnoj tehničkoj i finansijskoj podršci koju je NSZ poslednjih godina dobila od BMZ-a i GIZ-a i izrazio ocenu o veoma intenzivnoj saradnji sa GIZ-om koja je tokom poslednjih godina uspostavljena. Posebno je istakao važnost podrške u digitalizaciji tokom pandemije Kovida-19, tokom koje je uz podršku BMZ-ovog programa „Migracije za razvoj“ (PME) realizovan prvi virtuelni sajam zapošljavanja u zemlji. Istakao je važnost velikog broja obuka koje su zajedničkim snagama sprovodene za povratnike, nezaposlene, ali i za zaposlene u NSZ-u, u okviru neophodnog jačanja unutrašnjih kapaciteta ove ustanove. „DIMAK radi sa Migracionim servisnim centrima NSZ-a širom Srbije, a kako nova strategija zapošljavanja Republike Srbije uključuje jačanje postojećih centara i stvaranje novih u okviru priprema za pridruživanje mreži EURES, nadam se da ćemo, uz podršku BMZ-a i u saradnji sa DIMAK-om nastaviti da radimo na ovom planu“, rekao je Martinović.

Marija Bogdanović, vođa globalnih programa PME i PMD u Srbiji i vođa DIMAK centra, pojasnila je holistički pristup centra u pružanju mera podrške: „Sve usluge DIMAK-a su besplatne i dostupne su kako povratnicima, tako i ugroženim grupama lokalnog stanovništva, a savetovanja su poverljiva i u skladu sa GDPR pravilima. Bilo da se javi pojedinac ili cela porodica, nijedna osoba ne ode iz DIMAK-a a da nije dobila makar jednu vrstu usluge, pri čemu nastojimo da potrebe korisnika uskladimo i sa njihovim željama. Posebno bih istakla važnost koordinisane podrške koju pružamo kod pribavljanja inostranih dokumenata koje, zbog procedura i neinformisanosti samih povratnika, povratnici često ne ponesu sa sobom, a što im onemogućava upis u matične knjige u Republici Srbiji, nastavak lečenja ili upis dece u školu.“

Globalni programi BMZ-a „Migracije za razvoj“ (PME) i „Migracije i dijaspora“ (PMD), koje u Srbiji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, posredstvom DIMAK centra, ali i brojnih drugih projekata koje sprovode u saradnji sa implementacionim partnerima – Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MINRZS), Nacionalnom službom za zapošljavanje (NSZ) i Komesarijatom za izbeglice i migracije (KIRS), pružaju sveobuhvatnu podršku u upravljanju migracijama u Republici Srbiji, od podrške za povratak i (re)integraciju, preko jačanja veza sa srpskom dijasporom, do savetovanja na nivou izrade politika upravljanja migracijama.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.