Skip to main content

Od oktobra, virtuelna opštinska pomoćnica MIA (Municipal Intelligent Assistant) pruža informacije u realnom vremenu o najzahtevanijim administrativnim procedurama u 4 pilot lokalne samouprave u Srbiji i Bosni i Hercegovini preko Vibera i gradskih portala. MIA takođe odgovara na zahteve građana za opštim informacijama kao što su radno vreme i kontakt podaci gradskih uprava. To je najavljeno na konferencijama povodom pokretanja ove platforme koje su održane u Beogradu i Banja Luci.

Gradonačelnik Šapca, gospodin Aleksandar Pajić je naglasio da će građani Šapca moći da odgovaraju na pitanja u vezi sa izdavanjem izvoda iz matične knjige rođenih, uverenja o državljanstvu, poreskih uverenja i prava u vezi sa roditeljskim i dečjim dodatkom, dok, prema rečima načelnice Gradske uprave Sombora Jelene Velebit, građani Sombora sada mogu lakše i brže da uče,  kako mogu da dobiju pravo na roditeljski i dečiji dodatak, kao i informacije o postupku utvrđivanja iznosa poreskih obaveza i izdavanja uverenja o izmirenim obavezama na osnovu lokalnih javnih prihoda.

Sombor i Šabac su prva dva grada u Srbiji, dok su Bijeljina i Laktaši prva dva grada u Bosni i Hercegovini koji su predstavili svoje „virtuelne asistente“. Ova inovacija razvijena je u okviru projekta „Unapređenje opštinskih usluga u Srbiji i Bosni i Hercegovini uvođenjem AI chatbot aplikacije“ u okviru Razvojnog partnerstva sa Programom privatnog sektora (develoPPP) nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), koji je razvio GIZ u saradnji sa privatnom kompanijom SAGA i Regionalnom mrežom za poslovno okruženje u jugoistočnoj Evropi (BFC  SEE), koje predstavljaju Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) i Privredna komora Republike Srpske.

Naša analiza pokazala je da službenici u Šapcu i Somboru potroše i do 2.400 sati godišnje odgovarajući na upite građana o ovim procedurama, što ih sprečava da se posvete složenijim procesima, koji se još uvek ne mogu digitalizovati. MIA zato ima ulogu da s jedne strane rastereti zaposlene, a s druge da građanima pruži još kvalitetniju uslugu. Komunikacija je zasad moguća putem Vibera i gradskih portala, a u naredom periodu biće omogućena i razmena informacija putem Facebook Messenger aplikacije – rekla je izvršna direktorka NALED-a Violeta Jovanović.

 

– Projekat će pokazati prednosti procesa digitalizacije za sve javne i privatne aktere koji učestvuju širom regiona i šire promovisati digitalnu kulturu.  Mi snažno verujemo da će znanje i iskustvo koje će biti stvoreno kroz projekat biti od koristi i za druge lokalne samouprave kroz regionalnu razmenu i prenos znanja od strane mreža kao što je BFC SEE – navela je Daniela Funke, direktorka GIZ-a u Srbiji.

 

Direktor divizije za softverska rešenja u kompaniji SAGA Milan Jevtić, koji je demonstrirao rad četbota, istakao je da je MIA zasnovana na veštačkoj inteligenciji, zbog čega je razgovor s njom nalik razgovoru sa drugom osobom. „MIA je u već sada spremna za komunikaciju po više desetina scenarija i po svim osobinama je na istom i višem nivou od sličnih rešenja u najrazvijenijim zemljama sveta“, rekao je Jevtić.

 

Projekat „Unapređenje opštinskih usluga u Srbiji i Bosni i Hercegovini uvođenjem četbot aplikacije“ ima za cilj da demonstrira aktivnu i funkcionalnu upotrebu četbotova na lokalnom nivou, gde će građani i preduzeća imati najviše koristi od unapređenih, pristupačnijih i pojednostavljenih procedura za pružanje informacija o opštinskim uslugama.

Predsednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić rekao je da je veoma važno promovisati digitalizaciju u lokalnim samoupravama, kako bi i preduzeća i građani imali informacije iz prve ruke, kao što je slučaj sa četbot aplikacijom, koja daje važne informacije 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji. On je objasnio da se ovaj projekat sprovodi u lokalnim samoupravama koje su sertifikovane za povoljno poslovno okruženje (BFC) i da softver može da se nadogradi, kao i da će biti uspešan sve dok opštine pružaju platformi informacije.

Duško Barić, šef Odeljenja za razvoj elektronske uprave u Ministarstvu za razvoj naučne tehnologije, visokog obrazovanja i informacionog društva Republike Srpske, naveo je da je Ministarstvo strateški fokusirano na razvoj elektronske uprave i da će olakšati administrativne procedure za građane.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.