Skip to main content

Za potrebe obuka srednjoškolaca o suzbijanju diskriminacije nad pripadnicima romske populacije, Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ je u saradnji sa udruženjem Ternipe iz Pirota, dodelila 20 tableta srednjim školama u Srbiji, čiji će učenici pohađati ove obuke. One će biti organizovane u okviru kampanje „Upoznaj, ne sudi!“, u cilju suzbijanja diskriminacije i smanjenja stereotipa, a u skladu s Priručnikom za srednjoškolce za suzbijanje stereotipa o Romima i upoznavanje sa mehanizmima prevencije diskriminacije koji je kreiran u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Zbog zdravstvene krize izazvane virusom COVID-19, obuke učenika, koje organizuje udruženje Ternipe i GIZ, biće realizovane virtuelno. Obuke počinju 21. septembra, a trajaće 10 dana. Nakon sprovedene online edukacije, škole će moći da koriste opremu i u redovnim školskim aktivnostima.

U cilju smanjenja stereotipa i predrasuda prema Romima među srednjoškolcima, ove aktivnosti koje su deo kampanje Upoznaj, ne sudi!“ ujedno će omogućiti učenicima da nauče više o romskoj populaciji i o samoj diskriminaciji, kao i da stečeno znanje mogu da podele sa svojim vršnjacima tokom aktivnog učešća u školskim parlamentima i raznim školskim aktvinostima, istakao je Petar Antić, menadžer projekta „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ Nemačke razvojne saradnje koji sprovodi GIZ.

On je dodao da su ovakve aktivnosti u školama od posebnog značaja, imajući u vidu da je škola jedan od najbitnijih činilaca koji može da utiče na stavove i odnos mladih prema manjinama, što je pokazalo istraživanje „Odnos građana i građanki prema diskriminaciji u Srbiji“, koje je u okviru Nemačke razvojne saradnje podržao GIZ. Kao institucije koje najviše mogu da doprinesu smanjenju diskriminacije ispitanici vide medije (84%), porodicu (78%), školu, Vladu i same građane (po 76%).

Škole će ovu opremu, po dva tableta i slušalice, pozajmiti učenicima koji pohađaju vebinar, a ona će im tokom obuka služiti za praćenje online aktivnosti, kao i virtuelne sastanke sa predstavnicima nacionalnih antidiskiminacionih institucija i organizacija civilnog društva. Predviđeno je takođe da učenici koriste tablete neposredno posle obuka i za aktivno učestvovanje u kampanji i podizanju svesti protiv diskriminacije manjina na internetu.

Škola će tablete ostaviti učenicima koji će pohađati obuke, kako bi ih koristili za edukaciju, anketirali druge učenike na ovu temu i pripremali materijale za realizaciju tribina i radionica. Oni će znanje u vezi sa suzbijanjem diskriminacije, koje steknu na obukama, moći da podele sa svojim vršnjacima na predavanjima i sastancima Učeničkog parlamenta, časovima građanskog vaspitanja i radionicama. Osim toga, učenici će ovu opremu kostititi i za postavljanje materijala na google classroom, kao i tokom organizacije Foruma za mlade“, izjavio je Siniša Kojić, direktor Srednje stručne škole Kragujevac. On je istakao da je ukupan broj učenika romske nacionalnosti koji pohađaju ovu školu 105, kao i da se škola, kroz realizaciju sličnih projekata, zalaže za rad sa osetljivim grupama. Jedan od glavnih indikatora koji pokazuje da se bavimo ovom temom je povećan broj dece romske nacionalnosti koja upisuju našu školu“, dodao je Siniša Kojić.

Oprema će biti dodeljena srednjim školama širom Srbije: Ekonomsko-trgovinskоj školi u Vranju, Tehničkoj školi u Zrenjaninu, Školi za brodarstvo, brodogradnju i hidrogradnju u Beogradu, Gimnaziji Svetozar Marković u Nišu, Srednjoj stručnoj školi u Kragujevcu, Srednjoj mašinskoj školi u Novom Sadu, Mlekarskoj školi Dr Obren Pejić u Pirotu, Ekonomsko-trgovinskoj školi u Požarevcu, Gimnaziji u Kruševcu i Medicinskoj školi u Zaječaru.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.