Skip to main content

Inicijativa za inkluziju je projekat Nemačke razvojne saradnje koji podržava zapošljavanje povratnika i teže zapošljivih grupa na tržištu rada. Projekat sprovodi GIZ u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština sa ciljem jačanja kapaciteta za inkluzivno zapošljavanje na lokalnom nivou.

Prvi korak je bio poziv gradovima i opštinama da dostave predloge projekata – kako poboljšati mogućnosti zapošljavanja društveno osetljivih grupa. Ukupno je poslato 33 projektnih ideja, dok je sedam najuspešnijih izabrano: Požarevac, Arilje, Sokobanja, Kučevo, Novi Pazar, Bečej i Mladenovac.

Drugi korak je bilo sprovođenje projektnih ideja, koje su prilagođene ekonomskim i društvenim okolnostima svake opštine. Arilje i Sokobanja su poznate kao poljoprivredne regije, tako da je projekat bio usmeren na nabavku proizvodne opreme – trimera, staklenika i traktora, i na taj način pomogao poljoprivrednicima da produktivnije doprinose. Novi Pazar i Požarevac su radili na promociji preduzetništva i organizovali obuku za krojače, briketiranje i poslovno planiranje. Održivo upravljanje otpadom je bilo glavna aktivnost u Bečeju i Kučevu i ove opštine su nabavile kamione, kontejnere i opremu za reciklažu, dok je opština Mladenovac pokrenula i sprovela uslugu kućne nege za starije osobe.

Brojne druge aktivnosti, kao što su subvencije za zapošljavanje, obuke, stažiranja, psihosocijalna podrška i sajmovi preduzetništva omogućili su korisnicima da steknu veštine i dobiju pristup zapošljavanju koji bi inače bio teže dostupan. Jedinstveni pristup Inicijative za inkluziju leži u raznolikosti implementacionih partnera – svaki projekat se realizuje zajedničkim timskim radom predstavnika opština, organizacija civilnog društva i regionalnih razvojnih agencija. Važna podrška dolazi i od lokalnih ogranaka Nacionalne službe za zapošljavanje i Centara za socijalni rad. Opštine obezbeđuju okvir za projektne aktivnosti, regionalne razvojne agencije pružaju savete o najboljim mogućnostima zapošljavanja, a organizacije civilnog društva posećuju korisnike, upoznajući ih sa ciljevima projekta. Uspešne priče u ovoj brošuri predstavljaju rezultat ove saradnje.

Uspešan završetak

Najveće dostignuće Inicijative za inkluziju su priče o ljudima koji su dobili podršku i način na koji se ona odrazila na njihov svakodnevni život. Nemačka razvojna saradnja zajedno sa Stalnom konferencijom gradova i opština podržala je odabrane opštine u zapošljavanju i inkluziji teže zapošljivih grupa na tržište rada. Zajedničke napore nadgledali su i podržali Savetodavni odbor, sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalne službe za zapošljavanje, Komesarijata za izbeglice i migracije, kao i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Lekcije naučene u ovom pilot projektu mogu poslužiti i kao inspiracija drugim lokalnim samoupravama u Srbiji. Zahvaljujemo se svim partnerima i korisnicima na veoma uspešnoj godini projektnih aktivnosti.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.