Skip to main content

Dunavski centar za kompetenciju osnovan je 2010. godine kao asocijacija akcionara svih 10 podunavskih zemalja. Zadatak je podsticanje razvoja i promocija održivog turizma u dunavskoj regiji, jačanje ekonomskog razvoja zajednica duž najraznolikije reke na svetu. Deset članica država EU udružile su se da promovišu i brendiraju nacionalno blago – reku Dunav. Od osnivanja, članstvo DCC-a poraslo je sa 22 na više od 85 članova. Članovi iz Nemačke, Austrije, Slovačke, Mađarske, Hrvatske, Srbije, Bugarske, Rumunije, Republike Moldavije i Ukrajine dolaze iz javnog, privatnog i nevladinog sektora, čineći DCC jedinstvenom međusektorskom mrežom. Aktivnosti DCC su u skladu sa ciljevima Strategije Evropske unije za dunavsku regiju (EUSDR), pružajući mogućnosti za snažno zalaganje u ime svojih članova.

Projekat „Regionalni program za jačanje prekograničnog turizma na srednjem i donjem delu Dunava uz pomoć Dunavskog centra za kompetenciju (DCC)“, finansiran od strane nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, a implementiran od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH položio je temelje za stvaranje DCC-a i njegovu održivost. Dve godine nakon realizacije tog projekta, DCC je postala samofinansirajuća organizacija, jedna od vodećih na polju održivog turističkog razvoja unutar regije, sa 10 stalno zaposlenih i 10 aktivnih projekata.

DCC je okrenut ka aktiviranju kulturnih i prirodnih baština i stvaranju transnacionalnih turističkih proizvoda, što je dovelo do njegove značajne uloge u razvoju i promociji EuroVelo mreže ruta biciklističkih staza na daljinu (EV6 – Dunavska biciklistička ruta i EV13 – Ruta „Gvozdena Zavesa“), kao i stvaranja prve kulturološke rute potvrđene od Evropskog saveta, počevši od dunavske regije – „Putevi Rimskih careva“ i „Dunavski put vina“.

Tokom proteklih osam godina, pokrenuti su mnogobrojni projekti koji doprinose održivom I ekološkom turizmu u dunavskom regionu. Neki od tih projekata uključuju upotrebu zelene i soft-mobility tehnologije u turizmu, koji mogu pomoći u smanjenju zagađenosti dunavske regije.

Zalaganje za turizam je važan zadatak DCC-a. U tom smislu, održan je niz važnih konferencija, kao što je „Ploveća konferencija na Dunavu“ (organizovana na brodovima koji plove duž reke), koja okuplja brojne parlamentarne članice EU, kao i nacionalne skupštine, predstavljene od strane raznih ministara, gradonačelnika i drugih predstavnika opština, privatnih i nevladinih sektora.

Od niza promotivnih aktivnosti, „Danube@ITB Berlin“ predstavlja odličan primer DCC-a kao začetnika modela inovativne promocije, udružujući snage sa državnim organizacijama dunavskog nacionalnog turizma, prezentujući Dunav kao jedinstvenu destinaciju na najvećem svetskom sajmu turizma. „Dan na Dunavu“ je takođe bio zanimljiv projekat serije promotivnih brošura, koje uključuju gastronomiju, biciklizam, velnes ponude svih dunavskih zemalja.ž

– Dosadašnji rad i započete aktivnosti vode ka predstavljanju Dunava kao zajedničke, transnacionalne, turističke atrakcije Evrope – ističe Boris Čamernik, generalni sekretar Dunavskog centra za kompetenciju.

– Uvek naglašavam da bi bilo teže za DCC da nije bilo odlične saradnje i razumevanja od strane Nemačke razvojne saradnje GIZ-a. Dakle, veoma smo zahvalni za svu njihovu pomoć u poboljšanju ekonomskog stanja stanovnika Dunava.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.