Skip to main content
Aktuelnosti

Inicijativa za inkluziju video svedočanstva

By 24/07/2019mart 13th, 2023No Comments

Inicijativa za inkluziju je projekat Nemačke razvojne saradnje, koji sprovodi GIZ u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština. U sedam gradova i opština Inicijativa podržava uključenje društveno osetljivih grupa u tržište rada, sa fokusom na povratnike po Sporazumu o readmisiji.

Bečej

U pravom primeru timskog rada opština Bečej, javno komunalno preduzeće Potisje Bečej, Centar za socijalni rad i nevladina organizacija Đina udružili su snage u zapošljavanju Roma i Romkinja u primarnoj selekciji otpada.

Kučevo

“Lepo, čisto i korisno” je naziv projekta koji spovode opštine Kučevo i Golubac u saradnji sa Organizacijom Roma Braničevskog okruga i javno komunalnim preduzećem Kučevo. Objedinjujući ciljeve održivog razvoja i inkluzivnog zapošljavanja, 24 Roma i Romkinja su se zaposlili na poslovima selekcije i reciklaže otpada.

Mladenovac

Opština Mladenovac je sprovela projekat u kome su se pripadnici romske populacije, ali drugih osetljivih grupa, obučili za posao gerontodomaćica i domaćina. U saradnji sa nevladinim organizacijama Karitas Šabac i OKO, 30 polaznika i polaznica je pohađalo obuku za posao kućne nege, dok je 14 počelo da radi.

Požarevac

Obuke za krojenje i briketiranje su fokus projekta koji grad Požarevac sprovodi uz podršku Organizacije Roma Braničevskog okuga i preuzetničkog udruženja Po-Start.

Sokobanja

Zapošljavanje i stručna obuka žena u ruralnim područjima je zajednički cilj opština Sokobanja i Knjaževac. Uz podršku regionalne razvojne agencije, nevladine organizacije Rural Hub i Nacionalne službe za zapošljavanje projekat je obučio 145 korisnica i donirao opremu za rad 52 žena.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.