Budući da se Srbija suočava sa ekonomskim migracijama stanovništva, posebno mladih, globalni program „Migracije za razvoj“ (PME), kao deo šire inicijative Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) „Povratak u nove šanse“, posvećen je rešavanju ovog problema pružanjem podrške unapređenju uslova života, ekonomskom osnaživanju i povećanju perspektiva za ostanak.

Jedan vid podrške je saradnja sa organizacijama civilnog društva. PME podržava ove organizacije jačanjem njihovih kapaciteta i razvojem usluga u oblasti socijalne i ekonomske (re)integracije koje pružaju povratnicima i lokalnom stanovništvu.

U saradnji sa organizacijama civilnog društva, Sandžak je prepoznat kao deo Srbije, gde je naročito potrebno sprovesti mere osnaživanja mladih, posebno imajući u vidu da je u ovoj sredini oko 70 odsto mladih izrazilo želju da po završetku obrazovanja emigrira u neku od zemalja Evropske unije.  Stoga je PME program podržao projekat „Moj dom je ovde – prevencija ilegalne migracije“ koji sprovode Nacionalna koalicija za decentralizaciju (NKD) iz Niša i nevladina organizacija „Urban-In“ iz Novog Pazara. Aktivnosti projekta usmerene su na poboljšanje uslova života građana Novog Pazara i Tutina, naročito mladih, radi povećanja zapošljivosti i smanjenja migracija ka zemljama EU.

NVO „Urban-In“ je, s ciljem da odgovori na specifične potrebe porodica povratnika, sproveo istraživanje o uslovima života i potrebama porodica povratnika, koje je pružilo dodatne podatke o njima, o zemljama iz kojih su vraćeni i razlozima za to, te o problemima sa kojima se suočavaju nakon povratka. Aktivnosti i komunikacija sa predstavnicima lokalnih institucija doprinela je razumevanju važnosti pitanja povratnika i njihove reintegracije u lokalnu sredinu.

Mladi su osetljiva kategorija, posebno na tržištu rada, i njihova razmišljanja o odlasku iz zemlje predstavljaju gorući problem u Srbiji. Da bi se edukovali i informisali o pitanjima, problemima i posledicama ilegalnih migracija, u Tutinu i Novom Pazaru organizovane su interaktivne radionice za učenike i učenice treće i četvrte godine srednjih škola. Radionice su mladima u ovim gradovima omogućile da se, kroz iskustva i životne priče povratnika, upoznaju sa problemima i izazovima boravka u Nemačkoj „u azilu“, kao i posledicama ilegalnih migracija. Mnogi mladi preispitali su ili promenili svoje stavove u vezi sa odlaskom. Pre svega, smanjen je broj učenika koji su i dalje sigurni da će na bilo koji način napustiti zemlju, a oni koji bi ipak otišli, izjavili su da će pažljivo razmisliti, tražiti dodatne informacije i legalne načine za odlazak u zemlje EU. O tome svedoče i utisci jednog od srednjoškolaca:  „Pre ove radionice, za mene je odlazak u Nemačku bio „gotova priča“. Mislio sam, kao što misli i većina mojih vršnjaka, da je jedino važno da odem u Nemačku, bilo kako, pa makar i „na azil“, i da će posle sve biti lako. Međutim, slušajući priču jedne povratnice, shvatio sam da ništa nisam znao. Ona mi je razbila maštariju da nas u Nemačkoj čekaju „obešeni kolači“, odnosno da pare „padaju s neba“, a mi samo treba da ih pokupimo. Sada ću dobro razmisliti, raspitati se, razgovarati sa ljudima i tek onda odlučiti da li ću i kako otići. Ali to, svakako, neće biti po svaku cenu.“

Povratnici predstavljaju posebno osetljivu kategoriju stanovništva koja se susreće sa izazovima ponovnog povratka u normalne životne tokove, uspostavljanja socijalnih kontakata, pronalaska posla i sticanja ekonomske nezavisnosti. Među njima ima i pripadnika ranjivih kategorija stanovništva kojima je pomoć najpotrebnija, kao što su samohrane majke, žene koje su žrtve nasilja u porodici i korisnici socijalne pomoći. Kako bi pomogli i pružili podršku povratnicima u obezbeđivanju ekonomske sigurnosti njihovih porodica, realizovan je konkurs za dodelu sredstava za pokretanje ili jačanje postojećeg sopstvenog malog biznisa. Podržano je 10 porodica povratnika, sedam iz Novog Pazara i tri iz Tutina. Jednokratna i bespovratna pomoć sastoji se od nabavke i dodele mašina, aparata, alata, opreme i materijala za pokretanje, razvoj i unapređenje privatnog biznisa. Cilj ove pomoći je obezbeđivanje adekvatnih ekonomskih uslova, koji će ih podstaći da poslovni život organizuju upravo u svojoj domovini.

U Novom Pazaru najveći broj grantova dodeljen je povratnicima koji se bave zanatskom delatnošću, a to su regips–radovi, frizerska i bravarska delatnost. Dva granta dodeljena su povratnicima koji se bave uslužnom delatnošću – pranje tepiha, pružanje usluga koje su potrebne trgovini i zanatima, dok su sa po jednim grantom podržane tekstilna i prevoznička delatnost.

U Tutinu podrška je dodeljena domaćinstvima u seoskom području sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima, za razvoj poljoprivredne proizvodnje. Na ovaj način PME projekat je pružio doprinos podsticanju ne samo ruralnog razvoja, već i kvaliteta života u ruralnim sredinama.

Informisanjem i edukacijama kroz programe koje PME realizuje u partnerstvu sa organizacijama civilnog društva, nastojimo da dopremo i do onih koji nisu upućeni u načine na koje mogu da apliciraju i dobiju pomoć, te onima kojima usluge relevantnih institucija (poput Nacionalne službe za zapošljavanje) često nisu dostupne. Svojim aktivnostima PME projekat nastaviće da im pruža podršku i pomoć, kako bi poboljšali uslove života i obezbedili ekonomsku sigurnost svoje porodice.