Skip to main content

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije, u okviru Posebne radne grupe za cirkularnu ekonomiju, izradilo je Mapu puta za cirkularnu ekonomiju, koja predstavlja važan dokument i daje smernice za tranziciju na cirkularnu ekonomiju. Srbija je prva država u regionu koja je izradila ovakav dokument.

Osnovni cilj cirkularne ekonomije (CE) je tranzicija ka održivom korišćenju resursa i sprečavanju i smanjenju otpada, emisija i potrošnje energije. Ovu novu poslovnu filozofiju prihvatili su i privredni aktere i donosioci odluka, a cilj Mape puta je upravo pokretanje dijaloga svih zainteresovanih strana o novim cirkularnim modelima poslovanja i novim (zelenim) radnim mestima uz očuvanje životne sredine.

Projekat Nemačke razvojne saradnje „Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena (DKTI)“ koju sprovodi GIZ, podržao je uspostavljanje Posebne radne grupe za cirkularnu ekonomiju kao nacionalnog međusektorskog tela. Istovremeno, predstavnici projekta direktno učestvuju u radu Grupe kao članovi. Svoj doprinos definisanju koncepta i prvih inputa za izradu Mape puta za cirkularnu ekonomiju predstavnici GIZ projekta dali su tokom dvodnevne radionice održane u septembru 2019. godine.

Mapu puta prati i Komunikacioni plan koji uključuje mere podizanja svesti o CE. Cilj je da se što veći broj aktera informiše i uključi kako bi postigli širok društveni konsenzus u sprovođenju ciljeva postavljenih u Mapi puta. Ova Mapa, značajan je dokument koji je u saglasnosti sa opredeljenjem Evropske unije ka zelenom rastu (Green growth and circular economy) i novim dokumentima Evropske komisije „Zelenim dogovorom“ (Green Deal) usvojenim u decembru 2019. i novim Akcioni plan za cirkularnu ekonomiju usvojenim tokom marta ove godine. Verujemo da će doneti dokument poslužiti za razvoj novih ideja i projekata za uspešno sprovođenje koncepta CE u Srbiji.

Mapa puta za cirkularnu ekonomiju dostupna je ovde.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.