Skip to main content

Kao doprinos širokoj društvenoj diskusiji o ciljevima održivog razvoja i sprovođenju Agende 2030 u Srbiji, stub zaštite životne sredine Platforme “Održivi razvoj za sve” proizveo je dve video reportaže o izazovima i potencijalima iz oblasti životne sredine sa kojima se suočava opština Sremski Karlovci.

Prva reportaža prikazuje aktivnosti lokalnih partnera u opštini Sremski Karlovci vezane za zaštićena životna područja i održivi turizam, i odnosi se na ciljeve održivog razvoja 15 (očuvanje života na zemlji) i 12 (odgovorna potrošnja i proizvodnja). Reportaža je dostupna na ovom linku

Druga reportaža bavi se uticajem klimatskih promena na lokalno vinogradarstvo, kao jednu od najvažnijih privrednih grana u opštini Sremski Karlovci i odnosi se na cilj održivog razvoja 13 (očuvanje klime), a delimično i na cilj 12 (odgovorna potrošnja i proizvodnja). Reportažu možete pogledati na ovom linku.

Oba izveštaja ukazuju na značaj lokalizovanja univerzalno definisanih ciljeva održivog razvoja, kako bi se globalne dugoročne razvojne težnje bolje uvezale sa potrebama zajednica, domaćinstava i pojedinaca.

Platformu “Održivi razvoj za sve” podržavaju Vlade Švajcarske i Nemačke a sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, kao deo projekta Reforma javnih finansija – Agenda 2030. Partneri na sprovođenju Platforme su Fondacija Ana i Vlade Divac, Fondacija Centar za Demokratiju, Beogradska otvorena škola, Beogradski fond za političku izuzetnost, Centar za visoke ekonomske studije i Timočki omladinski centar.

Platforma omogućava uspostavljanje široke diskusije među najznačajnijim nedržavnim akterima u Srbiji, poput civilnog društva, korporativnog sektora, akademske i istraživačke zajednice, profesionalnih udruženja, medija i građana, o usklađivanju razvojnih prioriteta Srbije sa ciljevima sadržanim u Agendi za održivi razvoj do 2030.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.