Skip to main content

Nacionalna akademija za javnu upravu organizuje obuke na kojima se zaposleni upoznaju sa novim pravilima u ovoj oblasti. Obuka je od sada dostupna i u elektronskom formatu, u formi webinara. Webinar se sastoji od 17 celina koji se mogu gledati zajedno ili odvojeno, i koje su dostupne svim zaposlenima u javnoj upravi.

Obuke su snimljene u saradnji sa projektom nemačko-srpske razvojne saradnje Podrška reformi javne uprave u Srbiji, koji sprovodi GIZ

Plejlista:

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.