Skip to main content

Beograd, 30. decembar – Agencija Ujedinjenih nacija za rodnu ravnpopravnost i osnaživanje žena (UN Women) uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju pokrenula je besplatnu internet platformu za daljinsko učenje u cilju sticanja novih znanja iz oblasti rodno odgovornog budžetiranja (ROB) na lokalnom nivou kao alatke za dostizanje pune rodne ravnopravnosti.

Prema rečima Milane Rikanović, direktorke UN Women u Srbiji, kriza izazvana koronavirusom je izmenila naš svakodnevne privatne i poslovne navike, ali i produbila postojeće rodne neravnopravnosti.

„Rodno odgovorno budžetiranje je jedna od ključnih alatki koja nam pomaže da tu ravnopravnost dostignemo vodeći računa o potrebama svih, žena i muškaraca, devojčica i dečaka. Stoga smo pokrenuli ovu internet platformu za učenje na daljinu, kako bi osobe zaposlene u administraciji, pre svega na lokalnom nivou, naučile da primenjuju ROB kao alat za unapređenje kvaliteta svakodnevnog života građanki i građana Srbije i eliminisanje nejednakosti, a biće otvoren i za druge zainteresovane strane,“ izjavila je Rikanović.

Pod nazivom „Ljudi u centru budžeta“, ova internet platforma ima za cilj da pruži osnovna znanja i veštine u oblasti ROB-a svim zainteresovanim građanima i građankama, kao i stručnjacima i stručnjakinjama koji u svom poslu neposredno primenjuju ROB na lokalnom nivou. Organizovana je u četiri modula koji predstavljaju zasebne tematske celine sa po nekoliko interaktivnih lekcija.

“Odluke o bužetu su odluke o svakodnevnom životu ljudi – od renoviranja vrtića, preko ličnog pratioca za osobe sa invaliditetom do podrške lokalnom preduzetništvu. Putem interaktivnih primera, platforma „Ljudi u centru bužeta“ služiće kao podrška zaposlenima u javnoj upravi u razumevanju kako odluke koje donose utiču na rodnu ravnopravnost”, rekao je Markus Majer, vođa projekta iz GIZ-a.

Ministarstvo finansija, Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost i Pokrajinski sekretarijat za finansije, uz podršku UN Women u Srbiji, sprovode ROB od 2015. godine. Kao rezultat, Srbija predstavlja primer dobre evropske prakse u sprovođenju ROB-a kao jedna od dve zemlje van EU koja je uvela ROB u Zakon o budžetskom sistemu. U budžetu za 2020. godinu, 66 institucija na nacionalnom i pokrajinskom nivou je definisalo budžetske programe i ciljeve koji su rodno odgovorni i odgovaraju na različite potrebe određenih grupa u društvu.

Ovu platformu je izradio UN Women u okviru projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe, koji sprovodi GIZ.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.