Skip to main content

U okviru projekta nemačke razvojne saradnje „Dijalog o zapošljavanju mladih, inicijativa i dualno obrazovanje“ (DECIDE) obezbeđena je oprema za pet srednjih stručnih škola, u cilju unapređivanja uslova za realizaciju teorijske i praktične nastave, kao i neformalnih obuka za nezaposlena lica. Škole koje učestvuju u projektu i koje su dobile opremu nalaze se u Subotici, Obrenovcu, Kragujevcu, Vlasotincu i Nišu, a oprema im je dodeljena na osnovu liste prioriteta koje su škole formirale u skladu sa svojim potrebama i obrazovnom ponudom.

Opremanjem učionica i školskih radionica omogućeno je da se nastava i obuke realizuju na optimalan način, uz upotrebu savremenih alata, uređaja i mašina. Škole obuhvaćene DECIDE projektom školuju učenike u područjima rada mašinstvo, elektrotehnika i tekstilstvo, te su u skladu sa tim nabavljene CNC mašine, oprema za zavarivanje, setovi za mehatroniku, elektro i IT oprema. Ukupna vrednost opreme po školi je 50 000 evra, a isporučena je projektnim školama u periodu od avgusta do novembra.

Direktor srednje stručne škole u Kragujevcu Siniša Kojić istakao je da je oprema koju je njegova škola dobila kroz DECIDE projekat, značajno doprinela unapređenju kvaliteta nastave na nivou formalnog, dualnog obrazovanja, kao i obrazovanja odraslih.

„Na ovaj način omogućen je tehnički napredak škola i to je ono što je od ključne važnosti, jer je priroda škole takva da je kvalitet nastave veoma usko povezan sa nivoom njene opremljenosti. Sve što može da dopirinese unapređenju obrazovanja značajno je i dobrodošlo. Temeljnost i kvalitet ovog projekta ogleda se, između ostalog, i u visoko odgovornoj društvenoj svesti, pa nam je projekat obezbedio i sredstva za suzbijanje epidemije.“

Zahvaljujući DECIDE projektu, školama će biti omogućeno i stručno usavršavanje rukovodećeg i nastavnog kadra kako bi se kroz formalno i neformalno obrazovanje unapredila njihova obrazovna ponuda.  Po rečima rukovodioca projektnog tima u GIZ-u, Ivana Stojanovića,  jedan od ciljeva jeste da se opremanjem škola savremenim alatima i mašinama stvore preduslovi za sticanje kvalifikacija u skladu sa potrebama tržišta rada, ali i sa potrebama potencijalnih polaznika, mladih ljudi od 15 do 35 godina.

„Kroz ovaj projekat kontinuirano ćemo raditi i na jačanju kapaciteta škola kako bi bile spremne da preuzmu aktivnu ulogu u dijalogu relevantnih aktera na lokalnom nivou u cilju  što većeg zapošljavanja mladih“ kaže Stojanović.

DECIDE projekat realizuje se od januara 2020. godine, kao nastavak projekata „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja“ i „Podsticanje zapošljavanja mladih“. Novi projekat, koji realizuje GIZ, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, nastoji da obezbedi održivost rezultata postignutih kroz prethodna dva projekta, posebno na polju daljeg razvoja dualnog obrazovanja, neformalnih obuka i lokalnog dijaloga za zapošljavanje mladih. Fokus je na podršci izabranim školama da izrastu u regionalne centre kompetencija, sposobne da na brz i adekvatan način odgovore na zahteve lokalnih tržišta rada.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.