Skip to main content

Timočki omladinski centar TOC u saradnji sa Centrom za visoke ekonomske studije CEVES, u okviru Platforme „Održivi razvoj za sve“, realizovao je istraživanje o prepoznavanju i značaju ciljeva održivog razvoja kod mladih uzrasta od 15 do 30 godina u Republici Srbiji. Istraživanje je rađeno kvantitativnim (online upitnik) i kvalitativnim (fokus grupe sa različitim grupama mladih širom Srbije) tehnikama.

Rezultati istraživanja pokazuju da mladi nisu dovoljno informisani o Agendi 2030 za održivi razvoj i ciljevima održivog razvoja. Čak 83% mladih u istraživanju je odgovorilo da uopšte nije upoznato ili da nije upoznato sa Agendom 2030. Da je upoznato i da je u potpunosti upoznato je odgovorilo tek nešto više od 10% mladih. Praktično tek svaka deseta mlada osoba je upoznata sa Agendom 2030. Nešto je veća upoznatost sa ciljevima održivog razvoja, pa tako da je upoznato odgovorilo je oko 3 od 10 mladih osoba (15.9% da je upoznato i 13% da je u potpunosti upoznato). Sa druge strane, svaka treća mlada osoba (33.6%) odgovara da uopšte nije upoznata sa ciljevima održivog razvoja. Više od 2/3 mladih nije upoznato (51.1% uopšte nije upoznato, a 17.6% da nije upoznato) koliko ima ciljeva održivog razvoja. Da je upoznato koliko ima ciljeva održivog razvoja odgovorila je svaka peta mlada osoba (8.5% da zna sve i 11.1% da u potpunosti zna sve).

Kada su u pitanju dimenzije održivog razvoja, mladima je najvažnija dimenzija zaštite životne sredine, zatim dimenzija socijalne inkluzije, a tek onda dimenzija ekonomskog rasta. Prosečne vrednosti na skali od 1 – Uopšte mi nije važno do 5 – Veoma mi je važno su: zaštita životne sredine – 4.64; Socijalna inkluzija 4.41; Ekonomski rast 4.04. Odgovore 5 – da im je veoma važno čak 71.5% mladih je odgovorilo za zaštitu životne sredine, 58.5% za socijalnu inkluziju i 35.8% za ekonomski rast.

Međutim, kada je od ispitanika zatraženo da izaberu pet najvažnijih ciljeva održivog razvoja i da ih rangiraju po važnosti, među prvih pet su se našli: 1. Dostupno besplatno i kvalitetno obrazovanje 2. Univerzalna pokrivenost zdravstvenom zaštitom 3. Odsustvo gladi 4. Odsustvo siromaštva 5. Pristup pijaćoj vodi i sanitaciji dostupan svima.

Primetno je da je mladima uprkos značajnom prepoznavanju važnosti zaštite životne sredine i socijalne inkluzije, potrebna dodatna edukacija i o ovim dvema dimenzijama održivog razvoja (šta sve obuhvataju, šta su problemi, izazovi i slično). Ono što se posebno ističe jeste potreba za boljim prepoznavanjem koncepta održivog ekonomskog rasta i njegove povezanosti sa zaštitom životne sredine i socijalnom kohezijom.

Ono što se javlja kao opšti zaključak ovog istraživanja jeste da mladi mogu biti snažan saveznik svim institucijama i organizacijama koje rade na realizaciji ciljeva održivog razvoja. Mladima su važni svi aspekti ciljeva održivog razvoja i oni bi mogli da budu pravi ambasadori promocije i razvoja svesti o značaju svih pojedinačnih ciljeva održivog razvoja.

Autor istraživanja je Boban Stojanović

Celokupno istraživanje možete pronaći na ovom LINKU

Kratak siže istraživanja možete pročitati OVDE

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.