Skip to main content

Oko 200 nezaposlenih građana iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ) uspešno je završilo obuku iz oblasti računovodstva i knjigovodstva, koja je mnogima ubrzala put od biroa do radne knjižice. U prva dva meseca nakon sticanja sertifikata čak 49 polaznika je pronašlo zaposlenje, što govori i o dobrom izboru predmeta obuke. Zanimanje knjigovođe je traženo i deficitarno na tržištu rada, a s obzirom na uslove i način poslovanja, ovaj posao se obavljao nesmetano i za vreme pandemije Kovida-19.

Obuku je obezbedila Nacionalna služba za zapošljavanje uz podršku Programa „Migracije za razvoj“. Globalni program „Migracije za razvoj” deo je šire inicijative „Povratak u nove šanse“, koju finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a u Srbiji sprovodi  GIZ.

Kurs su prošla nezaposlena lice sa evidencije NZS, većinom žene. Stekli su tražena znanja i veštine iz oblasti knjigovodstva i računovodstva, dobili sertifikat i pripremili se za nove poslovne mogućnosti i izazove. O ogromnoj motivisanosti polaznika svedoči i činjenica da je prosečna ocena na kraju kursa bila 4.73 od najviše 5.

I teoretski i praktični deo obuke u ukupnom trajanju od 120 časova bez problema su obavljeni na daljinu. Ovakav režim je omogućio nezaposlenim ljudima iz cele Srbije da usred pandemije iz svojih domova prisustvuju nastavi i sticanjem novih veština povećaju šanse za zaposlenje.

Među polaznicima je i 14 povratnika iz inostranstva, kojima Nemački informativni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK) nudi savetovanje i usluge posredovanja kako bi im olakšao novi početak u Srbiji. Jedna od njih je povratnica Slađana Dragičević Trošić, koja naglašava da su predavanja bila vrlo sadržajna i korisna.

– Kao nekome ko je pohađao obuku iz struke sa kojom sam se prvi put srela, veoma mi je značilo što smo dobijali različite zadatke, zahvaljujući kojima smo mogli da proverimo svoje znanje i razumevanje određenih novih pojmova. Zaista smo dobili dobru osnovu za dalje nadograđivanje veština, a imamo i mogućnost korišćenja literature koja nam ostaje na raspolaganju i ubuduće – objasnila je učesnica obuke.

Nastavu je bez problema pohađala i Edina Nađ, takođe povratnica iz inostranstva, iako joj srpski nije maternji jezik.

– Posebno bih istakla posvećenost predavača. Mogla sam da pratim program sa lakoćom i razumem sve što je potrebno. Verujem da ću stečeno znanje moći da upotrebim u budućnosti – istakla je Edina Nađ.

Ovaj način rada je omogućio polaznicima i izvesnu dozu fleksibilnosti, s obzirom na činjenicu da su predavanja bila dostupna u svako doba dana, što je bilo naročito dragoceno za usklađivanje sa porodičnim obavezama.

Pored podrške u edukaciji i zapošljavanju, program je obezbedio i dodatno savetovanje najugroženijih polaznika kursa. Saznali su kako da efikasnije koriste institucionalne mere podrške za socijalnu i ekonomsku reintegraciju koje nude nacionalne institucije, međunarodne i nevladine organizacije. Takođe su im predočeni drugi mehanizmi podrške koju obezbeđuje GIZ, posebno kroz DIMAK centar, koji tesno sarađuje sa NSZ, Ministarstvom za rad, Privrednom komorom Srbije i drugim institucijama. Ovaj centar pruža savetovanje i direktnu podršku povratnicima za unapređenje kvalifikacija kroz kurseve i praksu, povezivanje sa mogućim poslodavcima, osnivanje sopstvenog preduzeća i sl. Takođe pruža informacije i savete o rizicima iregularnih migracija, kao i o mogućnostima stručnog obrazovanja i školovanja u Nemačkoj u okviru globalnog programa „Migracije i dijaspora“.

Obuku je realizovao Narodni Univerzitet Niš pod vođstvom NZS. Imajući u vidu uspeh programa, odlučeno je da se održi i treći krug obuka za vođenje poslovnih knjiga, koji će obuhvatiti još jedan broj nezaposlenih lica sa biroa.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.