Skip to main content

Republički sekretarijat za javne politike Republike Srbije objavio je najnoviji izveštaj „Srbija i Agenda 2030 – Mapiranje nacionalnog strateškog okvira u odnosu na ciljeve održivog razvoja“ za 2023. godinu. Ovaj izveštaj, koji se priprema petu godinu zaredom, pruža sveobuhvatan pregled važećih nacionalnih planskih dokumenata u odnosu na svaki od 17 ciljeva održivog razvoja Agende 2030 (COR), grupisanih prema klasterima i pregovaračkim poglavlјima u okviru procesa evropskih integracija. Izveštajem su obuhvaćeni pregled i analiza više od 100 planskih dokumenata, zaklјučno sa decembrom 2023. godine.

Rezultati izveštaja ukazuju na to da je većina važećih planskih dokumenata relevantna za dostizanje COR. “Najnovije mapiranje planskog okvira u odnosu na Agendu 2030 pokazuje da je pokrivenost cilјeva i potcilјeva održivog razvoja planskim okvirom Republike Srbije 82,7% što je porast od 4,7% u odnosu na predhodnu godinu. Prema globalnom Izveštaju o održivom razvoju, Srbija zauzima 36. mesto od 166 zemalja, sa indeksom održivog razvoja 77,3, što predstavlja napredak u odnosu na 2022, kada je taj indeks iznosio 75.9“, izjavila je Bojana Tošić, direktorka Republičkog sekretarijata za javne politike.

Republika Srbija će nizom mera i aktivnosti doprineti postizanju ciljeva održivog razvoja u okviru Agende 2030, potvrđujući time da je trajno opredeljena za poboljšanje uslova života svih stanovnika u sve tri dimenzije održivog razvoja: ekonomski rast, zaštita životne sredine i socijalna inkluzija. Ova politička opredeljenost Srbije utemeljena je na analizama planskog okvira u odnosu na dostizanje 17 cilјeva održivog razvoja i relevantnim podacima, a potvrđena je i na Samitu UN o Ciljevima održivog razvoja održanom u Njujorku u septembru prošle godine, gde su predstavljene transformativne i ubrzane akcije za ostvarenje ciljeva postavljenih do 2030. godine.

“U predhodnom periodu, najveći napredak u pogledu stepena pokrivenosti ostvaren je u planskim dokumentima u oblastima zdravstva, ekonomskog rasta i dostojanstvenog rada, kao i u oblasti prilagođavanja na klimatske promene. Pokrivenost cilјeva održivog razvoja u oblastima dostupnosti hrane, smanjenja nejednakosti i odgovorne potrošnje i proizvodnje su nešto manje obuhvaćene postojećim planskim okvirom. U narednom periodu bi povećanju pokrivenosti ciljeva održivog razvoja doprinelo utvrđivanje sektorskih ciljeva kroz dokumente javnih politika i u oblastima: socijalne zaštite, razvoja saobraćaja, kao i razvoja kulture“, kaže Darinka Radojević, načelnica Odeljenja za podršku planiranju javnim politikama. Nadalje, ona dodaje, da Republički sekretarijat za javne politike radi na unapređenju vidljivosti doprinosa javnih politika u ostvarivanju COR u Republici Srbiji, a kroz unapređenje metodologije mapiranja i utvrđivanje nacionalnog okvira pokazatelja COR u saradnji sa svim relevatnim akterima.

Izradu izveštaja o mapiranju nacionalnog planskog okvira u odnosu na cilјeve održivog razvoja „Srbija i Agenda 2030“ podržao je projekat Reforma javnih finansija – Agenda 2030, koji u Srbiji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a finansiraju vlade Nemačke i Švajcarske.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.