Skip to main content

Prošlo je godinu dana od osnivanja Responsible Business Hub-a (RBH) u Privrednoj komori Srbije uz podršku Nemačke razvojne saradnje u Srbiji (GIZ). Godina puna intenzivnog rada i velikih dostignuća. RBH je postao dragocen partner i resurs kompanijama koje učestvuju u međunarodnim lancima snabdevanja kako bi se prilagodile i uskladile sa novim propisima i zahtevima koji se odnose na zaštitu ljudskih prava i zaštitu životne sredine.

Misija RBH-a je unapređenje sposobnosti privatnog sektora u Srbiji da razumeju i prilagode se novim održivim standardima iz Nemačkog zakona o dužnoj pažnji u lancima snabdevanja, kao i novoj Direktivi EU o obavezama održivosti korporacija (CSDDD). Pored toga, RBH ima za cilj unapređenje konkurentnosti, održivosti i kapaciteta u oblasti ljudskih prava i zaštite životne sredine srpskih dobavljača.

Tokom protekle godine, RBH je formirao tim od preko 20 konsultanata koji sada mogu pružiti usluge lokalnim kompanijama u upravljanju ugljenikom i neutralizaciji ugljenika. Osim toga, preko 200 predstavnika srpskih kompanija prošlo je kroz RBH radionice i steklo znanje o izveštavanju o CBAM-u. Pored ovih tema, naredna godina biće posvećena podjednako važnoj strani medalje, a to su ljudska prava.

Prisustvo predstavnika srpskih regulatornih tela, Delegacije EU, Nemačke razvojne saradnje, međunarodnih organizacija i medija na ovom događaju povodom godišnjice šalje snažnu poruku da RBH napreduje ka svom cilju da postane ključni igrač i pružalac usluga u srpskoj ekonomiji.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.