Skip to main content

Države članice Ujedinjenih nacija, uključujući Srbiju, usvojile su u septembru 2015. godine Agendu 2030, i obavezale se da će se pridržavati strateškog okvira koji obuhvata sve tri dimenzije održivog razvoja: ekonomsku, društvenu i dimenziju zaštite životne sredine.

Vodeći se principom “da niko ne bude izostavljen”, Agenda 2030 takođe obavezuje na praćenje svih 17 Ciljeva održivog razvoja (COR) i 169 potciljeva koje je potrebno ispuniti do 2030. godine, primenjujući pri tom definisane globalne indikatore.

Kao jedina institucija u Srbiji koja se bavi praćenjem ostvarivanja COR, Republički zavod za statistiku objavio je Izveštaj o napretku Srbije u ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja za 2021. godinu, uz podršku vlada Nemačke i Švajcarske u okviru projekta „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“ koji sprovodi GIZ. Izveštaj za 2021. godinu drugi je po redu i ima za cilj da, na osnovu podataka dostupnih u oktobru 2021. godine (107 indikatora), prikaže stanje u ostvarivanju COR u Republici Srbiji. Na ovaj način Republički zavod za statistiku nastoji da učvrsti činjeničnu osnovu za praćenje i za dalje unapređivanje politika koje vode ostvarivanju ciljeva.

Ključne nalaze ovog izveštaja, kao i napredak Srbije u primeni Ciljeva održivog razvoja možete pogledati u ovom videu.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.