Skip to main content

Prvi sastanak Upravnog odbora projekta „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“

„EU for Fight against Corruption and for Fundamental rights“ – novi je moto koji objedinjuje čitav set projektnih aktivnosti iz domena jačanja vladavine prava i koji na veoma efektan način ujedinjuje partnere na projektu “Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“, finansiranog od strane EU, nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) i Austrijske razvojne saradnje (ADC).

Projekat „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ i moto „EU for Fight against Corruption and for Fundamental rights“ deo su Team Europe Initiative (TEIs), uz posebno naglašen doprinos EU, Nemačke i Austrije.

Inicijalnom sastanku Upravnog odbora projekta za Poglavlje 23 „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“, održanom 22. juna, prisustvovali su visoki predstavnici srpskih insistucija korisnika projekta, Delegacije EU u Srbiji i implementacionih institucija (GIZ, ADA, CPMA i OSCE). Kako bi se obezbedila sinergija sa drugim relevantnim projektima, inicijalnom sastanku Upravnog odbora prisustvovali su i predstavnici projekta „Podrška Akcionom planu 24“ i kao i predstavnici projekta „Komplementarna podrška pravosudnom sistemu“ Saveta Evrope.

U svojim uvodnim izlaganjima, pomoćnik ministra pravde gospodin Branislav Stojanović, gđa Leoneta Pajer ispred EU Delegacije, gospodin Štefan Hajek u ime nemačke ambasade i GIZ-a, kao i gospodin Georg Stava u ime austrijske ambasade, izneli su značaj postizanja prelaznih mera u ključnim oblastima Poglavlja 23, uz poseban naglasak na zaštiti osnovnih prava i borbi protiv korupcije.

Poseban značaj koji podrška jačanju vladavine prava ima u kontekstu sistemskih reformi i pristupnih pregovora Srbije EU, dodatno je pojačan novim motom EU for Fight against Corruption and for Fundamental rights koji će doprineti većoj vidljivosti projekta, a samim tim i podizanju svesti u široj javnosti.

Radnom delu sastanka, kojim je predsedavala ključna ekspertkinja gđa Maja Vitaljić, predstavljen je Nacrt Operativnog plana i usvojen je Poslovnik o radu. Prema organizacionoj strukturi projekta, projektne aktivnosti su grupisane u tri celine – preventivne antikorupcijske mere, represivne antikorupcijske mere i osnovna prava, koja su opet podeljena u sedam radnih paketa – zaštita podataka, prava osumnjičenih, besplatna pravna pomoć, nacionalne manjine, ombudsman, zaštita žrtava, kao i praćenje tranzicione pravde i suđenja za ratne zločine.

Pored glavnih partnera u implementaciji (GIZ, ADA, CPMA i OSCE), određene aktivnosti će se odvijati u saradnji sa drugim uključenim institucijama – CILC Holandija, kroz sporazum o finansiranju sa CPMA; Međunarodnom akademijom za borbu protiv korupcije (IACA, Austrija) i Centrom za pravnu nadležnost (CLC, Austrija) kroz sporazum o finansiranju sa ADA i Evropskim centrom za manjinska pitanja (ECMI, Nemačka) kroz ugovor o finansiranju sa GIZ-om. Takođe, osigurana su strateška partnerstva sa 10 hamburških institucija koje pokrivaju oblasti pravosuđa, tužilaštva, osnovnih prava i borbu protiv korupcije, litvanskom Specijalnom istražnom službom (STT), litvanskim ombudsmanom, holandskim ombudsmanom i austrijskim saveznim ministarstvom pravde.

Naredni sastanak Upravnog odbora projekta „Podrška jačanju vladavine prava u Republici Srbiji“ najavljen je za septembar ove godine..

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.