Skip to main content

Zajedničkom inicijativom Nemačke razvojne saradnje i Stalne konferencije gradova i opština obezbeđena je zaštitna oprema za zaposlene u 19 lokalnih samouprava. Svaka od 19 lokalnih samouprava dobija količinu zaštitne opreme dovoljnu za sve zaposlene u lokalnoj administraciji. Ukupno je obezbeđeno 3100 maski i isto toliko pari rukavica. Dostava zaštitne opreme lokalnim samoupravama je počela 22. maja, dok je završetak očekuje 29 maja 2020. godine, uz poštovanje zdravstenih preporuka.

Imajući u vidu važnost bezbednosti na radu, kao i rizik širenja virusa u radnim kolektivima na koji je krizni štab nedavno ukazao, podrška u vidu zaštitne opreme doprinosi bezbednijem i efikasnijem radu zaposlenih. A kako su zaposleni u gradovima i opštinama u stalnom kontaktu sa građanima i građankama, dodatna zaštitna oprema će doprineti kontinuitetu pružanja javnih usluga. Lokalne samouprave za koje je obezbeđena zaštitna oprema su: Vranje, Pirot, Niš, Medveđa, Bela Palanka, Sombor, Kruševac, Kragujevac, Čačak, Vrnjačka Banja, Nova Varoš, Loznica, Šabac, Plandište, Subotica, Sremska Mitrovica, Svilajnac, Rača i Mali Zvornik.

Zaštitna oprema je obezbeđena uz podršku projekta nemačko-srpske razvojne saradnje “Podrška reformi javne uprave u Srbiji“, koji sprovodi GIZ. U saradnji sa GIZ-om, Stalna konferencija gradova i opština sprovodi aktivnost „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti na lokalnom nivou”, koja ima za cilj jačanje kapaciteta lokalne samouprave da upravljaju resursima i podižu kvalitet usluga koje pružaju građanima i privredi uz poštovanje principa dobrog upravljanja.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.