Skip to main content

Lični primer iz prakse   

Sezonska radnica – bolja perspektiva posle povratka

Tanja iz Srbije

Tanja i njen suprug već više od 10 godina rade kao sezonski radnici u Srbiji. Dugo međutim nisu mogli da žive od zarade. Zato je ova 32-godišnjakinja 2015. godine donela odluku da zajedno sa suprugom i njihovom malenom ćerkom emigrira u Nemačku, u nadi da će tamo naći posao i nove perspektive.

Ova mala porodica je duže od godinu dana provela u Nemačkoj, ali Tanja nije mogla da radi. Bila je upućena na socijalna davanja i živela je sa svojom porodicom u smeštaju za tražioce azila. Zbog toga su ona i njen suprug odlučili da se vrate u Srbiju.

U Srbiji je Tanja ponovo želela da radi sezonske poslove. Obradovala se što može da iskoristi prednosti projekta nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj „Modernizacija komunalnih usluga“. U aktivnosti projekta spadaju i poboljšanje uslova rada za sezonske radnike i povećanje mogućnosti za zapošljavanje u oblasti sezonske poljoprivrede.

Projekat je podržao razvijanje portala pomoću kog je za poslodavce pojednostavljen postupak prijavljivanja. To je dovelo do poboljšanja radnih prava i smanjenja rada na crno. Pored toga, zapošljavanjem preko platforme zagarantovani su minimalna zarada, kao i uplata doprinosa za penziono i zdravstveno osiguranje. Regulisani su i uslovi bezbednosti i zaštite na radu. Osim toga, obezbeđeno je da radnici i u periodima kada nemaju posla i kad primaju socijalna davanja ne gube prava po osnovu penzionog osiguranja.

Tanja je jedna od 30.000 sezonskih radnika koji su profitirali od uspostavljanja portala u 2019. godini. Ona i njen suprug su zadovoljni aktuelnom situacijom. Uslovi rada su im se značajno poboljšali u odnosu na raniji period i Tanja sada želi da ostane u Srbiji.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.