Skip to main content

Želite da ostvarite konkretne promene u svojoj lokalnoj zajednici i da pomognete u ostvarivanju održivog razvoja? Ne tražite dalje! Nacionalna akademija za javnu upravu Republike Srbije (NAJU) uvrstila je u svoj program obuku o Agendi 2030 koja je kreirana za potrebe lokalnih samouprava, imajući u vidu njihovu ključnu ulogu u postizanju Ciljeva održivog razvoja do 2030. godine.

Ova praktična i sveobuhvatna obuka daće vam stručne smernice o uključivanju principa Agende 2030 u procese kreiranja lokalnih javnih politika, vodeći računa o tome da niko ne bude izostavljen na putu ka održivijoj i pravednijoj budućnosti. Uz pomoć sertifikovanih stručnih saradnika NAJU i  praktično primenljivog nastavnog programa steći ćete alate i znanja koji su vam potrebni da ostvarite promene u svojoj lokalnoj zajednici i doprinesete oblikovanju boljeg sveta za generacije koje dolaze.

Zašto čekati? Prijavite se za obuku Nacionalne akademije za javnu upravu Republike Srbije i već danas pokrenite promene u svojoj lokalnoj zajednici i šire!

Nastavni plan i program za ovu obuku razvijen je uz podršku projekta Reforma javnih finansija – Agenda 2030, koji sufinansiraju vlade Švajcarske i Nemačke, a sprovodi GIZ, sa ciljem da pomogne lokalnim zajednicama da postave temelje za održivi lokalni razvoj u skladu sa svojim potrebama i prioritetima.

 

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.