Skip to main content

„Korupcija je podmukla sila i rad na njenom iskorenjivanju mora da bude stalna aktivnost, i uspešna prevencija i suzbijanje korupcije treba da bude u srcu reformskih procesa u Srbiji, pre svega u korist građana. Hvatanje u koštac sa korupcijom i zloupotrebom sistema od vitalnog je značaja za obnavljanje poverenja građana u institucije i obezbeđivanje demokratije, dobrog upravljanja i pravedne konkurencije u svakom društvu“. Ove važne poruke istaknute su na Okruglom stolu, organizovanom u okviru javne rasprave o Predlogu Nacionalne strategije za borbu protivkorupcije za period 2023-2028.

Uz podršku projekta „Jačanje vladavine prava u Srbiji (EU ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE I ZA OSNOVNA PRAVA)“, koji je zajednički finansiran od strane EU i BMZ, a za čije sprovođenje za zadužen GIZ, strateške dokumente – Predlog Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije za period 2023-2028. i prateći Akcioni plan za 2023. i 2024. godinu –  predstavila je ministarka pravde gospođa Maje Popović, zajedno sa šefom Delegacije EU u Srbiji gospodinom Emanuelom Đaufretom i gospodinom Denisom Kajzerom, šefom Ekonomskog odeljenja Ambasade Nemačke u Srbiji.

Mića Bogdanović za GIZ

Ministarka Popović je naglasila važnost dokumenta i navela da se rizične oblasti obuhvaćene aspektom borbe protiv korupcije odnose na privatizaciju, građevinarstvo i prostorno planiranje, javne nabavke, carinski sistem, poreski sistem, finansiranje političkih aktivnosti, lokalnu samoupravu, upravljanje javnim sektorom, javna i državna preduzeća, policiju, zdravstvo i obrazovanje.

„Borba protiv korupcije je visoki prioritet za Evropsku uniju i zemlje članice imaju relativno dobre rezultate na međunarodnom planu, kao i indikatore koji mere borbu protiv korupcije. Proces javnog konsultativnog rada je važan, a da bi bio efikasan, Strategija treba da se razvije na čvrstoj osnovi konsenzusa i širokih konsultacija, zbog čega EU osniva Antikorupcijsku mrežu zaduženu za razvoj najboljih praksi i praktičnih smernica u različitim oblastima koje mogu da posluže kao čvrsta osnova za antikorupcijske akcije i da prate uspeh tih akcija“, izjavio je Ambasador Žiofre.

Mića Bogdanović za GIZ

Kajzer je izrazio čvrsto uverenje da će efikasna primena predloženih mera i aktivnosti dati važne rezultate kada je reč o jačanju nadležnosti Agencije za sprečavanje korupcije, uspostavljanju merljive evidencije istrage, krivičnog gonjenja i osuđujućih presuda za slučajeve organizovanog kriminala i korupcije u širokom spektru političkih oblasti, uključujući javne nabavke, finansijske usluge i pranje novca; zamrzavanje, zaplena i oporavak imovine; efikasna zaštita zviždača, itd.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.