Skip to main content

Projekat „Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji“ koji finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – GIZ, traži privatnog partnera za zajedničko sprovođenje pilot projekta solarne fotonaponske elektrane.

Zajedno sa glavnim političkim partnerom, Ministarstvom rudarstva i energetike, projekat pruža podršku implementaciji pristupa kupca-proizvođača u Srbiji, kroz razvoj i modernizaciju zakonodavnog okvira, implementaciju pilot projekata i razvoj vodiča, kao i sprovođenje mera izgradnje kapaciteta za različite zainteresovane grupe.

U cilju poboljšanja razvoja solarnih fotonaponskih projekata u kompanijama, dokazivanja koristi od generisanja električne energije za sopstvene potrebe i prihvatanja tehnologije i pristupa kupac-proizvođač, GIZ podržava pilot projekte solarnih elektrana za dokazivanje tehničke i finansijske izvodljivosti modela kupca-proizvođača. Svrha pilot projekta je analiza postojećih procedura za dobijanje statusa kupca-proizvođača u Srbiji, dokumentovanje iskustava prilikom ugradnje solarne elektrane, doprinos unapređenju i modernizaciji procedura i koraka za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe.

GIZ projekat želi da podrži pilot projekat solarne fotonaponske instalacije u komercijalnom sektoru/kompaniji koja deli iste vrednosti po pitanju korišćenja obnovljive energije kao GIZ. Pilot projekat treba da posluži za sticanje iskustava prilikom daljeg razvoja korak po korak Vodiča za kompanije – Kako postati kupac-proizvođač? Iz te perspektive, već započete ili implementirane solarne PV instalacije neće se razmatrati.

Pilot projekat će biti realizovan u saradnji sa privatnim partnerom/kompanijom i su-finansiran od strane GIZ projekta u iznosu do 25.000 EUR.

Kako bi ušle u proceduru selekcije, kompanije treba da pošalju predlog projekta na unapred definisanom formatu aplikacije, sa detaljnim opisom planiranog ulaganja u solarnu PV elektranu, kao i razloge zašto njihov projekat treba da bude izabran za su-finansiranje od strane GIZ-a. Na osnovu unapred definisanih kriterijuma, GIZ projektni tim će izabrati partnera za pilot projekat solarne fotonaponske elektrane.

Vremenski okvir za realizaciju projekta je septembar 2023. – april 2024. godine. Biće realizovan samo jedan pilot projekat.

Zainteresovane kompanije mogu poslati svoje predloge projekata zajedno sa drugim dokumentima najkasnije do 20. avgusta 2023. godine do 23:59h. Sve prijave primljene nakon ovog roka neće biti razmatrane.

Predlog projekta pošaljite na engleskom jeziku na unapred definisanom formatu zajedno sa drugim dokumentima na e-mail adresu aleksandar.popovic@giz.de, u elektronskom formatu ili na poštansku adresu: Žorža Klemansoa 19, IV sprat, 11158 Beograd, Srbija.

Za više detalja i pojašnjenja obratite se:

Aleksandar Popović

Savetnik

Promocija obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti u Srbiji

E-mail: aleksandar.popovic@giz.de

Telefon: +381 63 271 537

Prateću dokumentaciju možete preuzeti na linkovima u nastavku:

RE-EE – Project proposal format

RE-EE – Pilot project solar PV in company

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.