Skip to main content

„Pametni sistem za sakupljanje ambalažnog otpada u urbanim sredinama“ ima za cilj da poveća stopu reciklaže kroz aktivno učešće građana i na taj način doprinese očuvanju životne sredine. Ideja pametne reciklaže zasniva se na korišćenju digitalnih i inovativnih rešenja, kao i na motivisanju građana da se aktivno uključe i doprinesu efikasnijem upravljanju ambalažnim otpadom.

Projekat se zasniva na partnerstvu i saradnji vodećih kompanija i institucija iz privatnog, civilnog i javnog sektora.

Tehnologiju su razvile domaća start-ap kompanija Solagro Smart Recycling i nemačka kompanija Reverse Logistics Group (RLG), čija softverska rešenja omogućavaju prikupljanje preciznih podataka o procesu prikupljanja ambalaže i njenom plasiranju na reciklažu u realnom vremenu. Primenom jedinstvenih kodova matrice podataka na odabranim jedinicama pakovanja, sistem omogućava serializaciju proizvoda i sledljivost svake pojedinačne jedinice od plasmana na tržište do vraćanja u proces reciklaže.

Ovaj projekat je deo develoPPP programa nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) koji sprovodi Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u partnerstvu sa kompanijama Ball Packaging Europe, Mercator-S, Solagro Smart Recycling, Reverse Logistics Grupa (RLG) i Sekopak. Zajednički projekat podržavaju Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED), međunarodni program Svaka limenka se računa i kompanije Coca-Cola Hellenic, Carlsberg, Tetra Pak, Red Bull i Knjaz Miloš.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.