Skip to main content

S ciljem unapređenja upravljanja ljudskim resursima u organima državne uprave, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) izradilo je Akcioni plan za jačanje kapaciteta jedinica za kadrove u organima državne uprave Republike Srbije.

Prvi cilj Akcionog plana predviđa unapređenje koordinacije između kadrovskih jedinica i Službe za upravljanje kadrovima, Nacionalne akademije za javnu upravu, MDULS-a i Generalnog sekretarijata. U tu svrhu formirana je HR-mreža, a njen prvi sastanak je održan je 3. marta 2021. godine, uz učešće predstavnika ministarstava, posebnih organizacija i službi Vlade. Na sastanku je predstavljen nacrt izmena Uredbe o internom i javnom konkursu za popunjavanje radnih mesta u državnim organima, radi razmene mišljenja učesnika pre nego što se krene u zvaničnu proceduru pribavljanja mišljenja.

Dogovoreni su, takođe, i naredni koraci, kao što su uspostavljanje elektronske platforme kao tehničke podrške radu mreže; tematse radionice za razmenu iskustva iz prakse i uspostavljanje arhive važnih dokumenata. Svi ovi koraci doprineće boljoj komunikaciji između institucija, efikasnijem radu i ujednačenom postupanju u primeni propisa i sporovođenju procedura.

Uspostavljanje HR-mreže podržao je projekat nemačko-srpske razvojne saradnje „Podrška reformi javne uprave u procesu pristupanja Evropskoj uniji”, koji sprovodi GIZ.

Izvor: ХР-МРЕЖА ЗАПОЧЕЛА ЈЕ СА РАДОМ (suk.gov.rs)

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.