Skip to main content

Crveni krst u Sremskoj Mitrovici, Rumi, Vršcu i Plandištu, kao i dve organizacije iz Šida – Centar za razvoj Srema i Šidski ekološko humanitarni centar – dobili su podršku u računarskoj i zaštitnoj opremi. Ona obuhvata 20 laptopova, tableta i monitora; 10 štampača, skenera i projektora i 50 manjih uređaja kao što su mobilni telefoni, kamere i zvučnici. Pored računarske opreme, tu je i više od 4000 artikala zaštitne opreme i 65 beskontaktnih toplomera.

Već više od godinu dana organizacije civilnog društva nalaze načine da podrže osetljive društvene grupe, i pored otežanog ličnog kontakta i ograničenog kretanja korisnika. One usluge socijalne zaštite koje se mogu pružiti putem telefona ili interneta, kao što su info linije, dobile su pojačanje u vidu novih uređaja koji obezbedjuju dostupnost i kontinuitet nege. Tamo gde je fizički kontakt neophodan, zaštitna oprema će doprineti bezbednosti socijalnih radnika i radnica dok brinu o korisnicima.

„Zahvaljujući dugogodišnjoj saradnji sa gradovima i opštinama, prilagodili smo podršku potrebama ogranizacija civilnog društva u svakoj lokalnoj samoupravi. Pademija je preusmerila mnoge aktivnosti na internet i tu je računarska i IT oprema od velikog značaja. Tamo gde to nije moguće, GIZ ostaje posvećen podršci socijalnim radnicima i volonterima koji brinu o onima kojima je to najpotrebnije”, izjavila je Iva Vučićević iz GIZ-a.

Podršku u vidu računarske i zaštitne opreme obezbedio je projekat Nemačko-srpske razvojne saradnje “Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“ putem posebne mere koja podržava osetljive grupe tokom pandemije Covid-19, a koju sprovodi GIZ.

Немачка развојна сарадња подржава оне који брину о најугроженијима у Војводини

Београд, 30 март, 2021. године – Црвени крст у Сремској Митровици, Руми, Вршцу и Пландишту, као и две организације из Шида – Центар за развој Срема и Шидски еколошко хуманитарни центар – добили су подршку у рачунарској и заштитној опреми. Она обухвата 20 лаптопова, таблета и монитора; 10 штампача, скенера и пројектора и 50 мањих уређаја као што су мобилни телефони, камере и звучници. Поред рачунарске опреме, ту је и више од 4000 артикала заштитне опреме и 65 бесконтактних топломера.

Већ више од годину дана организације цивилног друштва налазе начине да подрже осетљиве друштвене групе, и поред отежаног личног контакта и ограниченог кретања корисника. Оне услуге социјалне заштите које се могу пружити путем телефона или интернета, као што су инфо линије, добиле су појачање у виду нових уређаја који обезбеђују доступност и континуитет неге. Тамо где је физички контакт неопходан, заштитна опрема ће допринети безбедности социјалних радника и радница док брину о корисницима.

„Захваљујући дугогодишњој сарадњи са градовима и општинама, прилагодили смо подршку потребама огранизација цивилног друштва у свакој локалној самоуправи. Падемија је преусмерила многе активности на интернет и ту су рачунарска и ИТ опрема од великог значаја. Тамо где то није могуће, GIZ остаје посвећен подршци социјалним радницима и волонтерима који брину о онима којима је то најпотребније”, изјавила је Ива Вучићевић из GIZ -а.

Подршку у виду рачунарске и заштитне опреме обезбедио је пројекат Немачко-српске развојне сарадње “Услуге социјалне заштите за осетљиве групе“, путем посебне мере која подржава осетљиве групе током пандемије Ковид-19, а коју спроводи GIZ.

Foto rights/ foto prava: Miodrag Mitja Bogdanovic for GIZ

Foto rights/ foto prava: Miodrag Mitja Bogdanovic for GIZ

Foto rights/ foto prava: Miodrag Mitja Bogdanovic for GIZ

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.