Skip to main content

Globalni program Migracije za razvoj (PME), kao deo šire inicijative „Povratak u nove šanse“ koju finansira Ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) savezne Republike Nemačke, podržava ekonomsku i socijalnu (re)integraciju povratnika i lokalnog stanovništva/potencijalnih migranata. Program se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Komesarijatom za izbeglice i migracije, gradeći sinergiju sa lokalnim institucijama, različitim programima i inicijativama i organizacijama civilnog društva širom Srbije.

Od 2018. godine, kada je potpisan Memorandum o razumevanju, uspostavljena je kontinuirana saradnja ovog Programa i Komesarijata za izbeglice i migracije (KIRS). Cilj saradnje je unapređenje pristupa povratnika različitim uslugama, kao što su podrška u pribavljanju dokumenata, informisanje o mogućnostima zapošljavanja, obukama i perspektivama za traženje zaposlenja u Srbiji, upućivanje na povereništva, odnosno savete za migracije, i druge službe u lokalnim samoupravama radi dalje pomoći i eventualnog primarnog ili urgentnog prihvata povratnika u Centru KIRS-a za interventni prihvat.

Pandemija virusa COVID-19 zahtevala je prilagođavanje aktivnosti i pristupa u skladu sa novonastalom situacijom. Stoga, kako bi se poboljšao kvalitet usluge i podrške koji je namenjen ovim osetljivim grupama, PME program brzo je organizovao podršku svojim partnerima, pre svega, Komesarijatu, kao prvoj tački podrške u procesu povratka i reintegracije.

Pružanje pomoći povratnicima naročito je otežano tokom aktuelne situacije kada je direktan rad poverenika za izbeglice i migracije sa korisnicima onemogućen. Stoga je PME program obezbedio potrebnu IT opremu, odnosno 30 laptopova, od čega pet za Kancelariju KIRS-a i 25 za poverenike u jedinicama lokalne samouprave u kojima je registrovan najveći broj povratnika. Ova oprema omogućiće adekvatnije praćenje podataka o povratnicima, ali i podršku u svakodnevnom radu. Poverenici će imati organizovanu obuku za korišćenje softvera, koji će im olakšati posao prikupljanja, unosa i obrade podataka o povratnicima.

Dodeljena IT oprema doprineće i korišćenju softvera za praćenje procesa readmisije, koji je početkom godine unapređen uz podršku PME projekta. Tada je postojeća baza podataka o povratnicima postala dostupna online i poverenicima za izbeglice i migracije u svim opštinama i gradovima u Srbiji. Na osnovu ovog unapređenja baze podataka, oni imaju bolji uvid u broj i strukturu porodica povratnika na području njihove opštine, kao i pregled njihovih potreba.

U skladu sa preporukama nadležnih institucija, ublažavanjem mera i postepenog uspostavljanja avio saobraćaja posle ukidanja vanrednog stanje, KIRS je započeo pripreme i za ponovno otvaranje Kancelarije za readmisiju, koja se nalazi na beogradskom aerodromu „Nikola Tesla“. Kako je veoma je važno da svi koji rade u Kancelariji, kao i sami povratnici budu bezbedni, PME program je obezbedio sredstva za dezinfekciju ruku i prostora, maske i rukavice.

Osim toga, kako bi Kancelariji za readmisiju na beogradskom aerodromu, KIRS-u i lokalnim poverenicima bile olakšane aktivnosti i pristup podacima, koji se prikupljaju na više načina i unose u softver PME program je obezbedio licence za program Team Viewer. Ovaj program omogućava IT službi da Kancelariji na aerodromu, kao i poverenicima na lokalnu pruži IT podršku na daljinu, što je od posebnog značaja u vanrednim okolnostima, kao što je pandemija korone.

Istovremeno, kako bi doprineo efikasnijem upravljanju procesom readmisije, praćenju i prepoznavanju potreba povratnika na terenu, a sve u cilju njihove bolje reintegracije, PME projekat podržava izradu nove web stranice KIRS-a. Ona će omogućiti kako povratnicima, tako i ostalim korisnicima bolji pristup informacijama, kao što su aktuelne usluge i mere tokom perioda pandemije.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.