Skip to main content

U okviru programa Migracije & Dijaspora, koji Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja i  Nacionalna služba za zapošljavanje sprovode u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju (GIZ), u Beogradu je, 29. oktobra, organizovana razmena sa relevantnim institucijama SR Nemačke na na temu „Pravni i institucionalni okvir regularnih migracija“. Na ovom skupu razmenjena su iskustva između relevantnih aktera u Srbiji i Nemačkoj sa ciljem bolje informisanosti, čime se doprinosi daljoj izgradnji kapaciteta odgovornih institucija za oblast ekonomskih migracija u Srbiji.

Na otvaranju skupa Mirjana Ćojbašić, pomoćnica ministra za međunarodnu saradnju, naglasila je da pomenuti projekat doprinosi saradnji u oblasti ekonomskih migracija, koja je veoma značajna za postizanje boljeg privrednog i društvenog ambijenta.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja želi da, u okviru svojih nadležnosti, primenom Strategije o ekonomskim migracijama za period 2021. – 2027. godine i pratećeg Akcionog plana, omogući izgradnju i jačanje institucionalnih kapaciteta, unapređenje uslova života i rada građana, usklađivanje sistema obrazovanja sa potrebama privrede, stvaranje uslova za praćenje, podsticanje i podršku cirkulatornim i povratnim migracijama, kao i stvaranje uslova za efikasnije upravljanje unutrašnjim migracionim tokovima“.

Zoran Martinović, generalni direktor Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), istakao je da su od evropskih zemalja najčešće destinacije SR Nemačka, Austrija, Švajcarska, Slovenija i Švedska, kada se sagledaju interesovanja emigranata, državljana Srbije. Što se tiče država van evropskog prostora, najpoželjnije su Kanada i Australija.

„Putem mreže sedam migracionih servisnih centara (MSC), migrantima i osobama zainteresovanim za migracije pružaju se informacije o njihovim pravima, procedurama za dobijanje viza, radnih, boravišnih dozvola, mogućnostima zapošljavanja i rizicima migracija, čime se doprinosi efikasnom širenju informacija o legalnim tokovima migracija. Takođe, jedna od aktivnosti je upućivanje imigranata, povratnika po readmisiji i azilanata u procesu integracije u Republici Srbiji, na relevantne lokalne institucije radi ostvarivanja njihovih prava. Tokom 2019. godine usluge MSC-a u NSZ koristilo je ukupno 775 lica“.

Na skupu je pojašnjen zakonski okvir za regularne migracije ka SR Nemačkoj, kao i oblast međunarodne saradnje i mogućnost sklapanja bilateralnih sporazuma u ovoj oblasti.

GIZ, posredstvom programa Migracije & Dijaspora i Migracije za razvoj, podržava mrežu Sedam migracionih servisnih centara (Beograd, Niš, Novi Pazar, Novi Sad, Kraljevo, Kruševac i Bor) u oblasti savetovanja i upućivanja na temu migracija, povratka i reintegracije. Ova mreža, kao deo Nacionalne službe za zapošljavanje, pruža savetodavne usluge o regularnim i iregularnim migracijama. Jedan od ciljeva jeste bolja informisanost pojedinaca, sa namerom povećanja njihovih šansi za zaposlenje na tržištu rada.

Globalni program Migracije & Dijaspora sprovodi se po nalogu Saveznog nemačkog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), sa ciljem da partnerske zemlje više koriste regularne migracije i angažman dijaspore za ostvarivanje svojih razvojnih planova.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.