Skip to main content

Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju u Srbiji (GIZ) predstavila je rezultate rada na (re)integraciji povratnika u uslovima pandemije u okviru onlajn konferencije „RE:Integrate – povratak i (re)integracija: izazovi tokom COVID-19 pandemije“, održane 17. novembra 2020. godine, u organizaciji Globalnog programa „Migracije za razvoj“ (PME).

Konferenciju su otvorili prof. dr Darija Kisić Tepavčević, ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije i Dorotea Gizelman, zamenica ambasadora Savezne Republike Nemačke u Srbiji..

Ministarka je istakla da je Stratеgija o еkonomskim migracijama za pеriod 2021 – 2027. godinе, kojom sе po prvi put u Rеpublici Srbiji urеđujе oblast еkonomskih migracija, usvojеna u februaru 2020.

Ona je naglasila da se Stratеgijom žеle da stvore bolji privrеdni i društvеni ambijеnt kojim ćе sе usporiti odlazak radno sposobnog stanovništva, ojačati vеzе sa dijasporom, podstaći povratnе i cirkularnе migracijе, ali i privući strane državljanе različitih obrazovnih profila.

Gizelman je istakla da istraživanja pokazuju da 71% mladih ljudi sa Zapadnog Balkana napušta svoje zemlje jer nemaju jasnu perspetkivu da nađu posao, zaposlenje. Kao razlog napuštanja, mladi često navode kao razlog i nedostatak mogućnosti za dalje obrazovanje.

Iako su uslovi za reintegraciju povratnika otežani u uslovima pandemije, PME je, u saradnji sa partnerima u institucijama na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i brojnim organizacijama civilnog društva, pružio hitnu humanitarnu pomoć povratnicima i najugroženijim kategorijama lokalnog stanovništva i nastavio da organizuje ostale vidove podrške za njih tokom cele godine. Nemački informativni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru (DIMAK) nastavio je da radi i tokom pandemije u onlajn formatu i time omogućio korisnicima sve usluge neometano (pruženo 8900 mera podrške).

Srbija je jedna od 13 zemalja u kojima se realizuje Globalni program „Migracije za razvoj“, kao deo šire inicijative pod nazivom „Povratak u nove šanse“, koju finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj.

Od 2017. do danas pruženo je više od 100.000 različitih mera podrške, od čega se više od 12.000 mera socijalne i ekonomske reintegracije odnose na povratnike iz Nemačke koji se součavaju sa brojnim izazovima, od uključivanja na tržište rada i obrazovni sistem, do pristupa socijalnim i zdravstvenim uslugama. Partnerima na programu, Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ) i Komesarijatu za izbeglice i migracije (KIRS) pružena je pomoć u opremi i softveru za rad na daljinu.

Na dva tematska panela govorili su i predstavnici NSZ-a i KIRS-a. Konferenciji je prisustvovalo više od 100 učesnika, predstavnika međunarodnih organizacija, državnih institucija i organizacija civilnog društva.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.