Skip to main content

Budva, Crna Gora, 15. novembra 2023. – Osamdeset učesnika iz elektroenergetskog sektora Zapadnog Balkana i međunarodnih partnera okupilo se na konferenciji kojom je označen početak novog regionalnog projekta „Zelena Agenda: Dekarbonizacija elektroenergetskog sektora“. Događaj je okupio ključne zainteresovane  strane, stručnjake i donosioce odluka u sektoru te predstavlja značajan korak na putu regiona ka zelenijem i održivijem energetskom sektoru. Na predstavljanju je istaknuta tema transformacije energetskog okvira, upoznavanje učesnika sa pristupom i ciljevima projekta te podsticanje zajedničkog razumevanja među učesnicima iz elektroenergetskog sektora Zapadnog Balkana u vezi sa zajedničkim izazovima i rešenjima u tranziciji energije. Diskusije su bile fokusirane na prepoznavanje prilika za regionalnu saradnju u svrhe istraživanja i učenja o tehnološkim rešenjima za integraciju obnovljivih izvora energije u mrežu te stvaranje podsticajnog regulatornog okvira za obnovljive izvore.

Konferencija je pružila platformu za prezentaciju najsavremenijih tehnologija i rešenja za integraciju obnovljivih izvora energije, od strane nemačkih i međunarodnih eksperata u elektroenergetskom sektoru. Doprinosi eksperata rasvetlili su ključne teme, uključujući odnos regulatora i nosioca dozvola u integraciji obnovljivih izvora i inovacije pametnih mreža. Učesnici su podstaknuti da učestvuju u diskusijama i istraže zajedničke osnove u tranziciji energije Zapadnog Balkana, razmišljajući o međusobno povezanom energetskom sektoru regije. Razgovaralo se i razmišljalo i o proširivanju mrežnih veza za obnovljive izvore te o ulozi distribucionih sistema i operatora u tranziciji energije. Konferencija je završena formiranjem tematskih grupa u kojima će operatori mreža, regulatori i energetska preduzeća zajedno identifikovati i razvijati rešenja za integraciju obnovljivih izvora, uz tehničku podršku Nemačke savezne vlade koju realizuje Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Kad ljudi razmišljaju o zelenoj energiji, obično imaju na umu vetroelektrane i solarne krovove. Malo ko bi ikada pomislio na dalekovode, kontrolne centre ili transformatorske stanice kao nešto relevantno za zelenu energiju. To je nešto što mi i partneri projekta moramo da promenimo“, rekao je Nikola Heger, menadžer projekta u GIZ-u. Ivana Marković-Bošković, viša stručnjakinja za Zelenu agendu u Regionalnom savetu za saradnju (RSS), istakla je da ostvarivanje ciljeva Zelene agende na Zapadnom Balkanu zahteva kontinuirane napore za povećanje udela obnovljive energije. „To uključuje i sprovođenje ekonomski održivih šema podrške i promociju samopotrošnje energije iz obnovljivih izvora. RSS sa zadovoljstvom beleži povećani interes naših partnera, uključujući GIZ, za pokretanje rastućeg broja regionalnih projekata koji značajno doprinose jačanju Zapadnog Balkana u napretku prema ostvarivanju ciljeva Zelene agende“, dodala je. Markus Merkel, savetnik Uprave kompanije EWE NETZ GmbH, inovativnog nemačkog distribucionog operatora, istakao je ulogu distribucionih sistema u podršci tranziciji energije unutar EU i na nivou država članica: „To je veliki izazov, na primer, više od 70% svih novih kapaciteta obnovljive energije u EU27 i Velikoj Britaniji biće povezano sa tim mrežama. Stoga operatori distribucionih sistema moraju da izgrade osnov za dalju elektrifikaciju i predstavljaju glavne integratore obnovljivih izvora energije“.

Ova trogodišnja inicijativa posvećena je katalizaciji energetske tranzicije usredsređene na obnovljive izvore energije i njihovu brzu integraciju u električne mreže.

Primarni cilj projekta je da se zadovolji rastuća potražnja u regionalnom sektoru električne energije za obnovljivim izvorima energije, obezbeđivanjem rešenja vezanih za tehnologiju, propise i ljudske resurse kako bi se olakšala eco-friendly energetska tranzicija. Projekat naglašava inovacije kroz regionalnu saradnju, informišući učesnike o najsavremenijim tehnološkim rešenjima koja transformišu elektroenergetski sektor sa zajedničkim rešenjima za region Zapadnog Balkana.

Podrška GIZ-a uključuje regionalnu razmjenu za osnaživanje Zapadnog Balkana, rešavanje zajedničkih izazova u tranziciji zelene energije sa zajedničkim rešenjima koje priprema sektor električne energije. Projekat nastoji da ubrza napredak pronalaženjem efikasnih načina povezivanja na obnovljivu mrežu, nudeći podršku razvoju projekta sa drugim međunarodnim partnerima.

Zajedno sa partnerskim organizacijama, naglašene su mogućnosti obrazovanja i obuke kako bi se razvila radna snaga za mogućnosti zapošljavanja u tranziciji na obnovljivu energiju.

Projekat Zelena Agenda: Dekarbonizacija elektroenergetskog sektora na Zapadnom Balkanu finansira Nemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a sprovodi ga GIZ.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.