Skip to main content

Finalna konferencija Inicijative za inkluziju održana je 17. januara 2019. godine u Domu omladine. Partneri, ali i korisnici usluga iz sedam opština, učestvovali su u sumiranju utisaka i dostignuća tokom trajanja projekta.

Inicijativa je obuhvatila 1.214 korisnika:

  • 448 korisnika steklo je dodatne kvalifikacije;
  • 356 korisnika dobilo je psihosocijalnu podršku;
  • 236 korisnika dobilo je posao;
  • 36 malih i srednjih preduzeća dobilo je podršku u otvaranju radnih mesta za povratnike i druge osetljive grupe.

Konferencija, koju je otvorio dečji hor, sastojala se od panel-diskusija sa partnerima i korisnicima. Prikazani su i video snimci sa pričama pojedinaca koji su počeli da rade kao pružaoci kućne nege za starije, sakupljači otpada ili uzgajivači sopstvenog voća u staklenicima.

Ovi poslovi nastali su kao rezultat uspešnih ideja u okviru projekta, o tome kako poboljšati mogućnost zaposlenja osetljivih grupa. Poslato je ukupno 33 predloga. Nakon transparentnog procesa selekcije, koji se zasnivao na definisanim kriterijumima, odabrano je sedam najuspešnijih i najodrživijih projekata: Požarevac, Arilje, Sokobanja, Kučevo, Novi Pazar, Bečej i Mladenovac.

Sledeći korak bila je implementacija projektnih ideja. One su prilagođene ekonomskim i socijalnim uslovima svake opštine pojedinačno. Na primer, Arilje i Sokobanja su poznati po poljoprivredi, pa je projekat bio usmeren na kupovinu opreme za proizvodnju (trimere, staklenike i traktore), s ciljem da se poljoprivrednicima omogući produktivniji rad.

Brojne druge pogodnosti, poput subvencija za zapošljavanje, treninga, stipendija, psihosocijalne podrške i sajmova preduzetništva, omogućile su pojedincima da prikupe informacije i veštine i dobiju poslove koji im inače ne bi bili dostupni.

Jedinstven pristup u okviru Inicijative za inkluziju razvijen je zahvaljujući raznolikosti implementacionih partnera. Za implementaciju svakog projekta zaslužan je timski rad opštinskih vlasti i lokalnih institucija, poput Nacionalne službe za zapošljavanje, Centra za socijalni rad, organizacija civilnog društva i agencija za regionalni razvoj.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.