Skip to main content

Državni sekretar Ministarstva finansija Gojko Stanivuković, ambasador Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici i ambasador SR Nemačke u Srbiji Tomas Šib otvorili su treći sastanak u okviru Dijaloga o politici upravljanja javnim finansijama, 18. marta 2019. godine.

G. Stanivuković je u uvodnom izlaganju rekao da je plan da srpska privreda raste po stopi od 3,8 odsto i da će se insistirati na fiskalnoj disciplini i transformaciji Poreske uprave.

Ambasador Fabrici je ocenio da je Srbija ostvarila veliki napredak kada je reč o održivom upravljanju javnim finansijama. On je rekao da je za EU veoma važna reforma javne uprave u Srbiji i da predstavlja ključnu stavku u integracijama.

Ambasador Šib je naveo da su svi napori saradnje Srbije i Nemačke usmereni na evropske integracije Srbije, a posebno na poglavlja koja se tiču upravljanja javnim finansijama. On je rekao da će Nemačka na tom polju nastaviti da pruža podršku Srbiji.

Gojko Stanivuković, Sem Fabrici i Tomas Šib

Program reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020. godine (PRUJF) usvojen je krajem 2015. godine. Opšti cilj PRUJF je da ostvari održivi budžet sa smanjenim dugom u odnosu na BDP uz pomoć boljeg finansijskog upravljanja i kontrole, procesa revizije i povezivanja budžetskog planiranja sa politikama Vlade.

Osim redovnog finansiranja iz budžeta Republike Srbije, značajnu podršku tokom pripreme i sprovođenja aktivnosti Programa obezbedili su donatori – Evropska Komisija i SR Nemačka kroz projekat razvojne saradnje “Reforma javnih finansija i Agenda 2030” koji sprovodi GIZ.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.