Skip to main content

Beograd, 12. jun – Učenje kroz rad je način školovanja koji učenicima omogućava pristup savremenim oblicima rada i sticanje kompetencija u realnom radnom okruženju, jedna je od ključnih poruka međunarodne konferencije „Učenje kroz rad: put ka mogućnostima”.

Konferencija je organizovana u saradnji Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Privredne komore Srbije i Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju GIZ, zajedno sa Austrijskom razvojnom saradnjom i Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju. Na njoj su predstavljeni rezultati u razvoju i uspostavljanju politike učenja kroz rad u Srbiji i sagledane perspektive škola i kompanija u tom procesu.

Učesnici konferencije imali su priliku i da se upoznaju sa rezultatima projekta Nemačke razvojne saradnje „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja u Srbiji“ koji se sprovodi pod pokroviteljstvom nemačke Vlade realizuje GIZ. Projekat je počeo u aprilu 2013. godine sa ciljem da pruži podršku Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u uvođenju elemenata dualnog obrazovanja u formalni sistem srednjeg stručnog obrazovanja.

Prisutni su mogli i da čuju dosadašnja iskustva predstavnika škola i kompanija koje zajedno učestvuju u obrazovanju učenika, a bilo je reči i o sličnim praksama saradnje privrede i obrazovanja u zemljama Zapadnog Balkana.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.