Skip to main content

U trenutnoj situaciji pandemije COVID-19 do izražaja još više dolazi važnost pravilnog i pravovremenog upravljanja otpadom, obzirom da se značajno uvećava količina medicinskog otpada, između ostalog i iz domaćinstava (kao što su zaštitne maske i rukavice) koji se meša i odlaže zajedno sa kućnim otpadom. Brzom reakcijom Međunarodne organizacije za upravljanje čvrstim otpadom (ISWA) i njenih članica pripremljen je niz kratkih priloga na temu zaštite radnika u ovom sektoru i načinima pravilnog upravljanja i rukovanja otpadom u cilju zaštite javnog zdravlja u vanrednim uslovima.

Preporuke za upravljanje otpadom tokom pandemije

Projekat Nemačke razvojne saradnje „Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena (DKTI)“ koju sprovodi GIZ u saradnji sa Asocijacijom za upravljanje čvrstim otpadom Srbije (SeSWA) i Privrednom komorom Srbije (PKS), kao dugogodišnjim partnerima Projekta, podržao je ovu inicijativu i doprineo pripremi i distribuciji materijala. Na sledećem linku želimo da podelimo prvo obraćanje predsednika ISWA sa preporukama kako javna komunalna preduzeća mogu zaštiti radnike u sektoru upravljanja otpadom u obavljanju redovnih poslova na sakupljanju otpada.

Naredni ISWA prilog biće posvećen preporukama na koji način građani mogu doprineti zaštiti radnika u sektoru upravljanja otpadom.

 

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.