Skip to main content

Završetak inicijativa sprovedenih od strane organizacija civilnog društva u okviru Fonda za održivi lokalni razvoj, svečano je obeležen 6. septembra u Beogradu, u prisustvu  predstavnika lokalnih samouprava, nacionalnih institucija, organizacija civilnog društva i eksperata u oblasti sprovođenja Agende 2030 i lokalizacije ciljeva održivog razvoja. Fond za održivi lokalni razvoj podržale su Švajcarska i Nemačka razvojna saradnja, a implementiran je od strane GIZ-a, u okviru projekta “Reforma javnih finansija – Agenda 2030”.

Inicijative su sprovedene u Boru, Somboru, Požegi, Knjaževcu i Pirotu, od strane Timočkog kluba iz Knjaževca, Somborskog edukativnog centra, Fondacije Gimnazije „Veljko Petrovic“ iz Sombora i Društva mladih istraživača iz Bora, zajedno sa partnerskim organizacijama: Građanskom Alijansom za socijalnu inkluziju – GASI iz Požege i Pirgosom iz Pirota, te u saradnji sa lokalnim samoupravama iz pomenutih gradova i opština.

U fokusu sprovedenih aktivnosti bili su saradnja sa lokalnim samoupravama u procesu izrade razvojnih dokumenata u sektoru zdravlja i zaštite životne sredine, kao i podizanje svesti građana, a pre svega mladih, o značaju sprovođenja Agende 2030 za održivi razvoj na lokalnom nivou. Pored podrške koje su organizacije civilnog društva pružale u procesu izrade strateških planskih dokumenata, održan je i veliki broj edukativnih radionica, na nekim lokalitetima postavljeni su kontejneri za separaciju otpada, prikupljan je reciklažni materijal, odštampane su informativne brošure i lifleti, izrađen je nastavni materijal o održivom razvoj, a sve je propraćeno intenzivnim informisanjem javnosti putem medija i društvenih mreža.

Skupu je prisustvovala i Slavica Đukić Dejanović, specijalna savetnica predsednice Vlade Republike Srbije za Agendu 2030, koja se zahvalila partnerima iz Švajcarske i Nemačke razvojne saradnje i istakla da su inicijative koje su realizovane veoma značajne jer doprinose razvojnim kapacitetima lokalnih samouprava.

S njom se složio i Ričard Koli, šef saradnje Ambasade Švajcarske, istakavši da lokalne samouprave imaju veoma važnu ulogu u opštedruštvenom dijalogu koji vodi ka ostvarivanju ciljeva održivog razvoja, jer su najbliže građanima.

Kristijan Šiling, šef Odeljenja za privrednu saradnju Ambasade Nemačke, pozdravio je odluku Vlade Republike Srbije da lokalnim samoupravama poveri važnu ulogu u ostvarivanju ciljeva održivog razvoja i istakao da upravo momenti poput aktuelne globalne i regionalne energetske krize i kovid pandemije mogu dati podsticaj za razgovor i saradnju nacionalnog i lokalnog nivoa u pronalaženje rešenja koja su u skladu sa održivim razvojem.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.