Skip to main content

Beograd, 25. septembar – Belgrade Crowdfunding Convention okupio je u glavnom gradu Srbije više od 200 učesnika zainteresovanih da od poznatih evropskih, regionalnih i domaćih stručnjaka u oblasti grupnog finansiranja (crowdfunding) čuju na koji način mogu da obezbede finansijska sredstva za svoje ideje, kampanje ili proizvode.

Putem crowdfunding kampanja, u Srbiji je samo prošle godine prikupljeno 700 hiljada dolara, a do sada je pokrenuto više od 570 crowdfunding inicijativa, pokazuju podaci agencije za društveni uticaj Brodoto. Učesnici konferencije imali su priliku da čuju priče o najuspešnijim crowdfunding inicijativama iz Srbije, regiona i Evrope, a predstavljeno je i istraživanje „Grupno finansiranje na bazi nagrada“, analiza pravnog okvira neophodnog za realizaciju grupnog finansiranja.

Konvenciju su organizovali Nemačko-srpska inicijativa za održivi rast i zapošljavanje, Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Hajnrih Bel Fondacija i agencija za društveni uticaj Brodoto.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.