Skip to main content

Beograd, 27. septembar 2018 – Radionica „Mogućnosti finansiranja projekata i investicija u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu za jedinice lokalne samouprave“ okupila je u Privrednoj komori Srbije 70 predstavnika lokalnih samouprava iz cele Srbije, najvećim delom energetske menadžere opština i gradova, zadužene za planiranje, praćenje i izveštavaje o efikasnom korišćenju energije i optimalno korišćenje njenih obnovljivih izvora.

Radionicu je podržao projekat nemačko-srpske saradnje „Energetska efikasnost u javnim zgradama“, koji od 2015. godine realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije. U fokusu projekta su unapređenje regulatornog okvira u oblasti energetske efikasnosti, razvijanje alata za analizu ulaganja u obnovu škola, obuke domara, kao i jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u oblasti energetske efikasnosti u zgradarstvu.

Na radionici je bilo reči o primeni mera energetske efikasnosti u školskim objektima, predstavljene su nove smernice za korišćenje sredstava za obnovu javnih zgrada iz fonda Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, iskustva budžetskog Fonda za unapređenje energetske efikasnosti, kao i programi prekogranične i transnacionalne saradnje kojima rukovodi Ministarstvo za evropske integracije.

Internet platforma je dostupna na adresama oba partnera: http://eeplatforma.arh.bg.ac.rs/ i http://www.skgo.org/strane/291 .

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.