Skip to main content

U sklopu napora u podsticanju profesionalnog osnaživanja žena i rodne ravnopravnosti, projekat Nemačke razvojne saradnje koji implementira GIZ „Jačanje vladavine prava u Republici Srbiji“, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, podržao je organizaciju višednevnog seminara posvećenog rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena na rukovodećim položajima.

Na seminaru je učestvovalo 38 učesnica i učesnika, uključujući i predstavnice i predstavnike Ministarstva pravde Republike Srbije i Upravnog suda, koji su imali priliku da slušaju predavanja o opštim rodnim pitanjima, te o domaćem i međunarodnom pravnom okviru.

Ključne poruke koje su učesnice i učesnici seminara mogli da čuju ticale su se najpre rodne senzibilizacije jezika, kao i važnosti urodnjavanja, tj. uključivanja rodne perspektive u sve aktivnosti, projekte, programe i politike. Važnost rodno senzitivnog jezika ilustrovana je brojnim primerima iz govornog jezika, u kojima je prisutna rodna diskriminacija, što govori o snažnoj potrebi rodne senzibilizacije jezika.

Seminar predstavlja deo aktivnosti usmerenih na osnaživanje žena na rukovodećim položajima kroz perspektivu rodne jednakosti i direktno doprinosi fokusiran je na Agendu 2030 za održivi razvoj, konkretno na COR 5 – Rodnu ravnopravnost.

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.