Skip to main content

Evropska unija povećava svoj angažman na Zapadnom Balkanu. Vreme je da razgovaramo o tome kako da javna sredstva zaštitimo od prevara i nepravilnosti!

S obzirom da zemlje Zapadnog Balkana postaju sve značajnije kao korisnice EU fondova, veoma je važno da regionalni akteri sarađuju po pitanju zaštite finansijskih sredstava od prevare, korupcije i drugih nezakonitih aktivnosti, kao i povezivanja administrativnih istraga EU sa nacionalnim krivičnim istragama. Saradnja između EU i nacionalnih vlasti u borbi protiv prevara je važna prekretnica u procesu pristupanja EU.

21. i 22. marta, stručnjaci za borbu protiv prevara iz celog regiona Zapadnog Balkana i iz Evropske kancelarije za borbu protiv prevara (OLAF) okupili su se u Beogradu kako bi razgovarali o saradnji u oblasti istraživanja prevara i povezivanju istih sa istragama krivičnih dela u svojim zemljama. Konferencija je okupila državne tužioce, predstavnike organa sprovođenja zakona i službi za koordinaciju borbe protiv prevara (AFCOS) iz celog regiona.

U okviru rada EU na suzbijanju prevara, izuzetno je važna funkcionalna saradnja sa nacionalnim organima država članica i zemalja koje koriste sredstva iz budžeta EU, poput kandidata za članstvo. OLAF je jedno od glavnih oruđa EU za borbu protiv prevara, korupcije i drugih nezakonitih radnji koje ugrožavaju njene finansijske interese. Samo u 2021. godini, OLAF je zaključio više od 200 istraga i izdao 294 preporuke relevantnim nacionalnim i evropskim organima. Date su preporuke za povraćaj više od 500 miliona evra u budžet EU na osnovu ozbiljnih nepravilnosti i prevara u toj godini. Više o tome pročitajte ovde

Regionalna konferencija se fokusirala na ključna pitanja u vezi sa predistražnom fazom (npr. kako OLAF bira slučajeve među više od 5.000 pristiglih izveštaja) i sprovođenjem istrage (uključujući pravne aspekte, ali i praktična pitanja kao što je organizovanje provere na licu mesta i šta učiniti u slučaju izostanka saradnje).

Domaćini događaja bili su Ministarstvo finansija Republike Srbije, OLAF, Centar za međunarodnu pravnu saradnju (CILC) i Nemačka razvojna saradnja predstavljena kroz regionalni projekat „Suzbijanje teškog kriminala na Zapadnom Balkanu“, koji sprovode GIZ, Ministarstvo unutrašnjih poslova Italije i CILC, i projekat „Reforma javnih finansija – Agenda 2030“ u Srbiji. Ovaj projekat blisko sarađuje sa Odeljenjem za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa finansijskim sredstvima EU (AFKOS) u okviru Ministarstva finansija Republike Srbije, u cilju jačanja kapaciteta ovog odeljenja i poboljšanja koordinacije u saradnji sa telima EU.

Pojedinci takođe mogu da prijave nepravilnosti u vezi sa sredstvima EU online na svim zvaničnim jezicima EU.

 

© 2024 Nemačka saradnja u Srbiji. Sva prava zadržana.